Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 380[M] - Komenda Miejska PSP w Siedlcach > 380[M] & 381[M] - KM PSP i JRG-1 Siedlce

  KM PSP i JRG-1 Siedlce
  ul. Czerwonego Krzy??a 45

  Rejony operacyjne dw??ch JRG podlegaj?cych pod KM PSP Siedlce obejmuj? teren 77-tys. miasta oraz 80-tys. powiatu siedleckiego o ???cznej powierzchni ponad 1600 km2. Przez teren powiatu przebiega jeden z najwa??niejszych krajowych i europejskich korytarzy drogowych ?? trasa K-2/E-30, a tak??e trasa K-63 ?om??a- Radzy?? Podlaski. Siedlce s? r??wnie?? du??ym w?z??em kolejowym. Miasto jest r??wnie?? o??rodkiem przemys??owym, do znacz?cych zak??ad??w zaliczaj? si? m.in. Drosed (przetw??rstwo spo??ywcze), Polmos Siedlce, Polimex-Mostostal (producent konstrukcji stalowych), Valmont (maszty energetyczne), Stadler (??rodki transportu; montownia EZT Flirt), elektrociep??ownia gazowa oraz PZL-Wola i ZPP Poland (cz???ci samochodowe). W Siedlcach znajduj? si? ponadto dwie szko??y wy??sze, kilka bibliotek, szpitale, kina oraz szereg innych obiekt??w wy??szych kategorii ZL. Powiat siedlecki to natomiast tereny w przewa??aj?cej cz???ci rolnicze (ok. 74% powierzchni zajmuj? u??ytki rolne, z niewielka domieszka teren??w le??nych). W powiecie siedleckim znajduje si? 18 OSP w KSRG oraz 1 WSP.

  Komenda zatrudnia 118 stra??ak??w oraz 3 pracownik??w cywilnych.

  JRG-1 Siedlce interweniuje ok. 700 razy rocznie. Ka??da zmiana s??u??bowa liczy 18 etat??w. Rejon operacyjny JRG-1 obejmuje miasto Siedlce na p????noc od linii kolejowej, gminy: Mokobody, Sucho??ebry, Przesmyki, Korczew, Paprotnia, Zbuczyn, Mordy oraz cz???? gminy Siedlce.

  Dok??adne dane nt. historii, powiatu oraz jednostek PSP: http://www.siedlce-straz.pl/ (dzia??y 'JRG' oraz 'Historia').

  ***

  Pojazdy KM PSP Siedlce:

  380[M]81 - SLKw - Daewoo Lublin II
  380[M]82 - SKw - Jelcz
  380[M]83 - SLKw - Daewoo Lublin II (bus)
  380[M]90 - SLOp - Daewoo Lanos
  380[M]91 - SLOp - Daewoo Lanos
  380[M]92 - SLOp - Daewoo Lanos

  Pojazdy JRG-1 Siedlce:

  381[M]21 - GBA 2/17 - Volvo FL614/Wawrzaszek
  381[M]22 ?? GBA 2,5/24 - MB Atego 1325 4x4/Szcz???niak
  381[M]23 - GLBA 1/1 - Iveco Daily/Auto-SHL
  381[M]25 - GCBAPrSn 5/40/250/120 - Volvo FM9/Szcz???niak
  381[M]35 - GCPr 3000 - Jelcz
  381[M]39 - GCBM 18/13 - Jelcz 417/Metalchem
  381[M]51 - SD-37 - Iveco Magirus
  381[M]55 - Bus - VW T4
  381[M]90 - SLOp - Daewoo Lanos

  -przyczepka z agregatem proszkowym AP 250,
  -przyczepka do transportu ??odzi,
  -przyczepka z motopomp?,
  -przyczepka ze zbiornikiem do transportu ??.pianotw??rczego.
  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Sk??adamy serdeczne podzi?kowania kierownictwu Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach, Wydzia??owi Operacyjnemu oraz wszystkim Stra??akom JRG 1 Siedlce za mo??liwo??? wykonania zdj?? i mi??? wizyt?.