Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > ?wiczenia "Patrol 09" - Metro M??ociny (Warszawa) - 28/29.10.2009

  Celem ?wicze?? odbywaj?cych si? pod kryptonimem ??PATROL??09?, by??o doskonalenie funkcjonowania wybranych element??w Krajowego Systemu Wykrywania Ska??e?? i Alarmowania tak, aby w przypadku zaistnienia rzeczywistej sytuacji kryzysowej zminimalizowa? ewentualne zagro??enie dla ??ycia i zdrowia obywateli. ?wiczenia sk??ada??y si? z pi?ciu za??o??e?? z kt??rych, jeden z etap??w przeprowadzony zosta?? na stacji sto??ecznego metra - M??ociny.

  Scenariusz sto??ecznego etapu zak??ada?? u??ycie silnie toksycznego gazu bojowego na stacji metra w wyniku czego, zostaj? pora??one 94 osoby.

  W pierwszym rzucie na miejsce zostaj? skierowane zast?py Pa??stwowej Stra??y Po??arnej, zespo??y Pogotowia Ratunkowego oraz za??ogi Policji. Nast?pnie decyzj? wojewody mazowieckiego do akcji zostaj? rzucone si??y Centrum Reagowania Epidemiologicznego Si?? Zbrojnych RP oraz Centralnego O??rodka Analizy Ska??e??.

  Dzia??ania Pa??stwowej Stra??y Po??arnej polega??y na wst?pnym rozpoznaniu zastanej sytuacji, ocenie zagro??enia oraz potrzebnych si?? i ??rodk??w, ewakuacji poszkodowanych z peronu i obr?bu stacji do strefy bezpiecznej, a nast?pnie przekazanie ich do miejsc oczekiwania na przeprowadzenie dekontaminacji, monitorowaniu strefy zagro??enia wykonuj?c pomiary st???e?? substancji niebezpiecznych, przeszukaniu budynk??w metra oraz stworzeniu punktu medycznego i pomocy przy przekazywaniu poszkodowanych za??ogom pogotowia ratunkowego.

  Miejsce zdarzenia zosta??o zabezpieczone si??ami ??andarmerii Wojskowej, Policji i Stra??y Miejskiej M. St. Warszawy. Proces dekontaminacji przeprowadzi??y si??y Wojska Polskiego.

  W ?wiczeniach wzi???y udzia?? (ze strony Pa??stwowej Stra??y Po??arnej):

  120[A]90 - SLOp - Volkswagen Passat
  220[M]90 - SLOp - Subaru Forester
  220[M]95 - SLOp - Nissan Pathfinder
  250[W]56 - SBus - Autosan H10
  SLKw - Volkswagen Transporter - JRG SGSP
  300[W]90 - SLDi? - Mercedes Benz Vito
  300[W]92 - SLOp - Ford Focus
  300[W]95 - SLOp - Ford Focus
  300[W]97 - SLOp - Ford Conect
  304[W]50 - SPGaz - Renault Midlum
  306[W]45 - SRt - Man 14.285
  306[W]60 - SLRCh - Renault Master
  306[W]61 - SCRCh - Renault Kerax
  306[W]92 - SLOp - Toyota Hilux
  308[W]71 - SLRmed - Volkswagen T4
  308[W]72 - SLRmed - Ford Transit
  308[W]90 - SLOp - Ford Focus
  308[W]99 - SLBus - Ford Transit
  311[W]25 - GCBA 5/32 - Man 18.280
  311[W]90 - SLOp - Ford Focus
  331[W]44 - SRt - Mercedes Benz Unimog
  381[M]23 - GLBA 1/1 - Iveco Daily
  382[M]21 - GBA 2,5/25 - Man TGM
  382[M]60 - SRCh - Man 12.232