Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [M] - woj. mazowieckie > OSP ?omianki

  669[M]50 - GBA 2,5/25 - MAN TGM 13.280/Stolarczyk
  ??redni samoch??d ratowniczo - ga??niczy zabudowany przez PUH Stolarczyk na podwoziu Man TGM 13.280. Jest to pierwszy wyjazdowy w??z OSP ?omianki. Na swoim wyposa??eniu ma podstawow? armatur? wodno-pianow?, wentylator oddymiaj?cy, agregat pr?dotw??rczy, maszt o??wietleniowy 2x1000W (wraz z naja??nicami przeno??nymi), aparaty ODO, pi??y do drewna i betonu, drabin? DW10, wyci?gark? elektryczna oraz sprz?t do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Rok produkcji: 2008. Sygnalizacja ??wietlno - d??wi?kowa pojazdu z??o??one jest z produkt??w firmy Federal Signal Vama. Pojazd zast?pi?? wys??u??onego Stara 244, kt??ry obecnie s??u??y w OSP Dziekan??w Polski.
  Zdj?cia Mana od wewn?trz: http://www.osp.lomianki.art.pl/man/manpano2_cube_out.swf