Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Zagranica > Finlandia: Tampereen Aluepelastuslaitos - S??u??by Ratownicze Regionu Tampere

  T21 - Scania P340 W3000 / Paja Viher-Vehmas
  G????wny pojazd Stra??nicy 2 i jeden z dw??ch identycznych woz??w pierwszowyjazdowych w Tampere (drugi znajduje si? w Stra??nicy Centralnej). Posiada zbiornik wody 3000l., wyciagark?, pe??en zestaw hydrauliczny oraz standardowy sprz?t spotykany na pierwszowyjazd??wkach. Na uwag? zas??uguje du??o bardziej rozbudowane ni?? w Polsce o??wietlenie pojazdu uprzywilejowanego, u??atwienia w dost?pie do narz?dzi dzi?ki r????nym otwieranym i odchylanym p????kom, du??o lepsze wykorzystanie tylnej skrytki, niskie-miejskie zawieszenie pojazdu oraz bardzo dobrze zagospodarowane wn?trze kabiny.

  Strona producenta:
  http://www.pajaviher-vehmas.com