Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Po??ary > Po??ar szpitala - Lublin ul. Radziwi????owska 13 - 16.08.2010

  Lublin, ul. Radziwi????owska 13
  16 sierpnia 2010

  W poniedzia??kowe przedpo??udnie do MSK PSP w Lublinie wp??yn???o zg??oszenie o zadymieniu wydobywaj?cym si? spod dachu budynku Kliniki Dermatologii i Wenerologi SPSK 1. Po dotarciu na miejsce pierwszych zast?p??w stwierdzono po??ar poddasza parterowego murowanego pawilonu krytego blach?, przylegaj?cego do g????wnego budynku kliniki. W skutek rozwoju po??aru przyst?piono do ewakuacji 34 pacjent??w oraz 30 os??b personelu w g????wnym budynku. Pokrycie dachu budynku obj?tego po??arem zmusi??o stra??ak??w do wykonania przecinek w poszyciu celem dostania si? do ??r??d??em ognia. Ciasna, ??r??dmiejska zabudowa i panuj?cy od kilku dni upa??, by??y dodatkowymi czynnikami utrudniaj?cymi prowadzenie dzia??a??. Do opanowania po??aru zadysponowano 24 zast?py PSP i OSP. Po??ar uda??o si? opanowa? w godzinach popo??udniowych. Nikt z pacjent??w i personelu szpitala nie odni??s?? obra??e??. Po??ar wybuch?? w remontowanej cze??ci szpitala, wy???czonej z u??ytku. Niestety kilku stra??ak??w ucierpia??o w czasie dzia??a?? na skutek zatrucia dymem lub przegrzania organizmu. Straty wst?pnie oszacowano na 8 milion??w z??otych.

  Si??y i ??rodki:

  KW PSP Lublin: SLOp
  JRG 1 Lublin: GLBA Iveco, GCBA Mercedes, GCBA Tatra, GCBM Jelcz, SD 37 Iveco;
  JRG 2 Lublin: GBA Mercedes, GCBM Jelcz, SD 44 Iveco;
  JRG 3 Lublin: GBA Mercedes, GCBA Man, SLRt Lublin;
  JRG 4 Lublin: GBA Man;
  JRG 5 Be????yce: GCBA Jelcz;
  JRG 6 Bychawa: GCBA Jelcz;
  JRG ??widnik: GCBA Jelcz, GCBM Jelcz;

  OSP:
  337[L]02 ?? OSP Lublin ?? G??usk
  339[L]18 ?? OSP KSRG Piotrk??w
  339[L]29 ?? OSP KSRG Moszenki
  339[L]30 ?? OSP KSRG Niemce
  339[L]32 ?? OSP KSRG Babin
  339[L]42 ?? OSP KSRG M?t??w
  339[L]45 ?? OSP KSRG Pawlin
  339[L]46 ?? OSP KSRG Matczyn - Wojcieszyn