Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 342[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Ma??aszewiczach

  Rower :)
  Tym razem nieco 'na luzie' :) Rower wyprodukowany przez nieznan? nam firm?, s??u???cy do cel??w gospodarczych w tutejszej jednostce. Bicykl ten wyposa??ony zosta?? w 3 tonowe sygna??y d??wi?kowe, czerwonego koguta oraz standardowy dzwonek rowerowy. Kosz (tym razem nie ratowniczy :] ) ulokowany z przodu pojazdu jest przystosowany do transportu ga??nicy proszkowej GP 6, jednak nie polecamy "czajenia" si? pod JRG w Ma??aszewiczach celem uchwycenia jego wyjazdu alarmowego. W warunkach zachowania przepis??w BHP powy??szym jedno??ladem mo??e podr????owa? jedna osoba.

  Sami od siebie mo??emy jedynie doda?, ??e cho? widzieli??my wiele pojazd??w typu rower w r????nych jednostkach PSP ten pierwszy wyda?? nam si? warty sfotografowania. Wypada pogratulowa? Stra??akom weso??ego podej??cia do tematu ;)