Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 342[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Ma??aszewiczach

  342[L]21 - GBA 2,5/24 - Mercedes Benz Atego/Wawrzaszek
  Rzadko spotykany ??redni samoch??d ratowniczo - ga??niczy zabudowany przez ISS Wawrzaszek na uterenowionym podwoziu Mercedes Benz Atego 1325. Pojazd posiada zbiornik wody o pojemno??ci 2500 litr??w, 250 litrowy zbiornik ??rodka pianotw??rczego, autopomp? Ruberg R30/2,5 o wydajno??ci 2400 l/min oraz dzia??ko wodno - pianowe i instalacje zraszaczow?. Wyposa??enie pojazdu, poza armatur? wodno - pianow?, stanowi m.in.: zestaw hydrauliczny Holmatro wraz ze stabilizatorami, pilarka do drewna, pi??a do betonu i stali, zestaw PSP-R1, agregat pr?dotw??rczy, pompa szlamowa, 4 aparaty ODO, 6 butli zapasowych do AODO, agregat oddymiaj?cy Tempest, ga??nice proszkow? GP 6 oraz podr?czny sprz?t burz?cy. Samoch??d pe??ni rol? pierwszego wyjazdu.

  Fotografia wykonana w najwi?kszym porcie prze??adunkowym PKP, kt??ry znajduj?cym si? w??a??nie w Ma??aszewiczach. Realizuje si? tutaj prze??adunek towar??w z taboru szerokotorowego na tabor normalnotorowy.