Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 341[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Bia??ej Podlaskiej

  Budynek administracyjno - gospodarczy - KM PSP Bia??a Podlaska
  Do 1998 roku, Bia??a Podlaska by??a siedzib? wojew??dztwa bialskopodlaskiego. Dlatego te?? kompleks budynk??w mieszcz?cych si? przy ulicy Sidorskiego robi wra??enie. Tworz? go spory budynek w granicz?cy z ulic?, w kt??rym mieszcz? si? biura komendy oraz podzia?? bojowy JRG, budynek warsztatowy, boisko wraz z wspinan? oraz powy??sza budowla, w kt??rej gara??owane s? m.in. przyczepy oraz samoch??d w???owy.