Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 380[M] - Komenda Miejska PSP w Siedlcach > 380[M] & 381[M] - KM PSP i JRG-1 Siedlce

  381[M]22 ?? GBA 2,5/24 - MB Atego 1325/Szcz???niak
  ??redni samoch??d ratowniczo - ga??niczy zabudowany przez PS Szcz???niak na podwoziu Mercedesa Atego 1325. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemno??ci 2500 litr??w, 250-litrowy zbiornik ??rodka pianotw??rczego, autopomp? dwuzakresow? o wydajno??ci 2400 l/min @8 bar oraz dzia??ko wodno - pianowe o wydajno??ci 1600 l/min. Ponad to na wyposa??enie pojazdu sk??ada si? g????wnie armatura wodno - pianowa, a poza tym m.in.: ga??nice ??niegowe, motopompa szlamowa, agregat pr?dotw??rczy, pi??a do drewna, aparaty ODO, drabina przystawna jednoprz?s??owa i deska ratownicza. Pojazd posiada sygnalizacj? d??wi?kow? i ??wietln? (sk??adaj?ca si? z 9 punkt??w ??wietlnych) firmy Federal Signal Vama.