Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Po??ary > Po??ar warsztat??w - Warszawa, ul. Parowcowa - 30.11.2008

  30 listopada 2008

  Ok. godziny 19.40 do Miejskiego Stanowiska Kierowania zacz???y wp??ywa? zg??oszenia o po??arze budynku przy ul. Parowcowej. Na miejsce wys??ano dwa zast?py ga??nicze z pobliskiej Jednostki Ratowniczo ?? Ga??niczej nr.2. Gdy zadysponowane si??y dotar??y pod wskazany adres stwierdzono, ??e pali si? cz???? poddasza (na odcinku ok. 15-20 metr??w) parterowego budynku warsztatowo ?? magazynowego o wymiarach 60x10 [m]. Ratownicy podali pr?dy wody w natarciu i obronie nie obj?tej po??arem cz???ci warsztat??w. Polecono r??wnie?? zadysponowanie kolejnych zast?p??w. Na miejsce uda?? si? r??wnie?? Oficer Operacyjny Miasta, a tak??e Oficer Operacyjny Wojew??dztwa. Silne zadymienie, trudne do sforsowania drzwi oraz ca??kowity brak sieci hydrantowej w pobli??u miejsca akcji zdecydowanie utrudnia??y dzia??ania. Do akcji skierowano kolejne zast?py w tym cystern? z JRG 17 oraz samoch??d ze sprz?tem ochrony dr??g oddechowych z JRG 4. Ze wzgl?du na gwa??towny rozw??j po??aru zadecydowano poda? pr?dy piany ci???kiej na p??on?ce poddasze. Wewn?trz gara??u znajdowa??y si? m.in.: butle z tlenem i acetylenem oraz 2 samochody, kt??re na szcz???cie nie uleg??y spaleniu. Dzia??ania trwa??y ok. 3 godzin.

  Zadysponowano:
  220[M]90 ?? SLOp ?? Subaru Forster
  250[W]22 ?? GBA 2,5/30 ?? Renault Midlum
  250[W]26 ?? GCBA 5/34 ?? Man 18.280 LAC
  300[W]90 ?? SLDi? ?? MB Vito
  302[W]22 ?? GBA 2/30 ?? Volvo FL614
  302[W]25 ?? GCBA 5/32 ?? Man TGM 18.330
  304[W]50 ?? SPgaz ?? Renault Midlum
  307[W]21 ?? GBAt 2/17 ?? Renault Midliner
  307[W]22 ?? GBA 2,5/30 ?? Renault Midlum
  307[W]26 ?? GCBA 9/56 ?? Scania R480
  307[W]53 ?? SHD 37 ?? MB Econic (nie wykorzystany)
  316[W]21 ?? GBA 2,5/30 ?? Renault Midlum
  317[W]39 ?? GCBM 28/18 ?? Renault Magnum
  389[W]25 ?? GCBA 6/32 ?? Jelcz 325

  2 za??ogi Policji
  1 za??og? Stra??y Miejskiej
  Pogotowie Energetyczne
  Pogotowie Ratunkowe

  Nieopublikowane tutaj kadry mo??na zobaczy? na stronie JRG SGSP:
  http://jrg.inf.sgsp.edu.pl/galeria_html/20081130parowcowa/index.html