Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [W] - m.st. Warszawa > 317[W] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr. 17

  317[W]39 - GCBM 28/18 - Renault Magnum/Wawrzaszek
  Ci???ki zestaw z??o??ony z ci?gnika siod??owego Renault Magnum 410 oraz specjalistycznej naczepy ze zbiornikiem na ??rodek ga??niczy o pojemno??ci 28 000 litr??w. firmy Stokota. Ca??o??? zosta??a przystosowana do potrzeb PSP przez ISS Wawrzaszek. Pojazd posiada r??wnie?? motopomp? o wydajno??ci 1800 l/min, a tak??e skrytki na sprz?t (odcinki, pr?downice, motopompa p??ywaj?ca, w???e ssawne, armatura). Jest to jak narazie jedyny pojazd tego typu w Stolicy. Teoretycznie rzecz bior?c zast?pi?? cystern? 309[W]39.