Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w M?towie

  Ochotnicza Stra?? Po??arna w M?towie
  Jednostka Ochotniczej Stra??y Po??arnej KSRG w M?towie (powiat lubelski, gmina G??usk).

  M?t??w to po??o??ona w powiecie lubelskim wie??, odleg??a ok 10 kilometr??w od Lublina. Miejscowo??? po??o??ona wzd??u?? drogi wojew??dzkiej nr 835, jest najszybciej rozwijaj?c? si? w gminie.

  Ochotnicza Stra?? Po??arna w M?towie jest jedyna jednostk? w gminie w strukturach KSRG. Posiada ??redni samoch??d ratowniczo-ga??niczy wyposa??ony w zestaw ratownictwa drogowego, oraz lekki pojazd ratowniczo-ga??niczy. OSP M?t??w wraz z JRG 2 Lublin stanowi trzon ochrony p.po??. W tym rejonie.