Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 341[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Bia??ej Podlaskiej

  341[L]26 - GCBA 5/24 - Jelcz 422/JZS typ. 010R*
  Ci???ki samoch??d ratowniczo - ga??niczy Jelcz 010R zabudowany przez Jelcza??skie Zak??ady Samochodowe na podwoziu Jelcz 422. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemno??ci 5000 litr??w oraz 500 litrowy zbiornik ??rodka pianotw??rczego i autopomp? firmy Rosenbauer o wydajno??ci 2400 l/min. Pojazd, poza armatur? wodno - pianow? (w tym 10 odcink??w w52 i 14 odcink??w w75), wyposa??ony jest w m.in.: agregat pr?dotw??rczy o mocy 2,2 kW, urz?dzenie Ifex 3000, zestaw hydrauliczny Lukas (sk??adaj?cy si? z pompy spalinowej, pompy r?cznej, narz?dzia kombi, rozpieraka ramieniowego oraz no??yc do peda????w), 3 aparaty ODO Auer, 1 aparat ODO Faser, pomp? szlamow? o wydajno??ci 350 l/min, 4 drabiny przystawne DN 2,7, ga??nice proszkow? GP 12 ABC, zestaw PSP-R1, ubranie ??aroodporne ci???kie.

  Pojazd przekazany do OSP.