Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 301[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 1

  301[L]26 - GCBA 8,2/32 - Tatra T815/Karosa
  Jeden z dw??ch takich pojazd??w w woj. lubelskim. Standardowa a zarazem wys??u??ona Tatra z ko??ca lat 80-tych, pe??ni g????wnie rol? pojazdu dowo???cego ??rodki ga??nicze przy wi?kszych akcjach.