Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 530[L] - KP PSP ??widnik

  531[L]21 - GBA 2,5/24 - Star 14.227/Wawrzaszek
  ??redni samoch??d ratowniczo - ga??niczy z zabudow? po??arnicz? ISS Wawrzaszek na podwoziu Stara 14.227. Pojazd stanowi ca??e wyposa??enie posterunku PSP w Piaskach i jest obsadzany przez sta???, 3 osobow? za??og?. Istnienie tego posterunku umo??liwia szybkie dotarcie zast?pu PSP do zdarze?? (szczeg??lnie wypadk??w drogowych) we wschodniej i po??udniowej cz???ci powiatu ??widnickiego. Pojazd jest wyposa??ony a?? w dwa zestawy narz?dzi hydraulicznych firmy Lukas. Na ci???ki zestaw sk??adaj? si?: rozpieracz ramieniowy SP310, rozpieracz kolumnowy R410 oraz no??yce S510. Drugi zestaw, to narz?dzie typu kombi w postaci model LS200B i pompy hydraulicznej jedno-narz?dziowej.