Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Ćwiczenia, pokazy, uroczystości > Uroczyste otwarcie JRG 4 w Lublinie - 30.06.2010

  30.06.2010 roku przy ul. Spółdzielczości Pracy 65C, odbyło się uroczyste otwarcie nowej Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej nr 4 w Lublinie. Pomimo ogromnych trudności związanych z realizacją projektu, związanych m.in. z pozyskaniem odpowiedniego terenu, pozwolenia na budowę, zamrożeniem środków finansowych na inwestycję oraz krótkimi terminami realizacji, dzięki ogromnemu wysiłkowi kierownictwa Komendy Miejskiej oraz Wojewódzkiej PSP w Lublinie udało się zakończyć budowę. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 7 mln 390 tys. zł.

  Nowa jednostka zabezpiecza dzielnice Bursaki, Czechów, Kalinowszczyzna, Ponikwoda i gminę Niemce - miejsca najbardziej dotychczas oddalone od strażackich koszar. Ponadto jednostka będzie specjalizowała się również w ratownictwo wodno - nurkowym.

  Uroczystość przekazania obiektu rozpoczęła się na placu zewnętrznym świeżo wybudowanej jednostki wystąpieniem bryg. Tadeusza Dołgania - Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - który powitał zaproszonych gości oraz podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie i wysiłek  włożony podczas działań przeciwpowodziowych na terenie woj. lubelskiego. Po symbolicznym przecięciu wstęgi do koszar, poświęcenia obiektu dokonał Diecezjalny Kapelan Strażaków - ks. Roman Sawczuk.

  W trakcie ceremonii, wręczono zaległe awanse oraz odznaczenia funkcjonariuszom PSP z terenu woj. lubelskiego (Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka zostały odwołane, ze względu na powódź).
  Wśród wyróżnionych znalazło się 18 strażaków, którzy awansowali na wyższe stopnie oficerskie. Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej wręczono 20 osobom, Złotym Znakiem Związku uhonorowano 3 osoby, a Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczonych zostało 4 osoby. Ponadto wyróżnieni zostali strażacy z nowo otwartej JRG nr 4 w Lublinie, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem podczas działań przeciwpowodziowych.