Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprzęt > [W] - m.st. Warszawa > 312[W] - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr.12

  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr.12
  Komenda Miejska PSP M. St. Warszawy
  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 12
  ul. Tomaszowska 4

  Oddział XII powstał w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Radości. Jednostka ochotnicza działa po dziś dzień i zarządza terenem. Strażacy zawodowi zajmują pomieszczenia nad i wokół boksów, mają też do dyspozycji trzy dodatkowe, blaszane garaże. Jednostka chroni teren dzielnicy Wawer, na którym przeważają osiedla domków jednorodzinnych oraz lasy i nieużytki. W rejonie chronionym znajdują się dwa ważne szlaki komunikacyjne: ul. Wał Miedzeszyński oraz Bronisława Czecha - trasa wylotowa na Siedlce i Lublin.

  W rejonie JRG 12 działają dwie Ochotnicze Straże Pożarne:
  - OSP Stara Miłosna typu S5 włączona do KSRG
  - OSP Radość typu S1


  Wyposażenie:

  312[W]21 - GBAt 2,1/25 - Star 1466/Stolarczyk
  312[W]25 - GCBA 5/32 - Man 18.280 LE/ISS
  312[W]53 - SH 18 - Star 28/FUB Koszalin
  312[W]90 - SLOp - Ford Focus Kombi/Frank-Cars

  312-P01 - Przyczepka kwatermistrzowska
  312-P02 - Pśpian
  312-P03 - Agregat pompowy Ziegler

  ------------------------------------------------------------
  Pragniemy podziękować dowódcy jednostki oraz strażakom, za niezwykle miłe przyjęcie, okazanie ogromnego zainteresowania i niespotykanej cierpliwości oraz co się rzadko zdarza, wykazaniu dużej inicjatywy i pomysłowości w czasie realizowania przez nas zdjęć.