Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 343[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Miedzyrzecu Podlaskim

  343[L]22 - GBM 2,5/8 - Star 266/Osiny
  ??redni samoch??d ga??niczy zabudowany na podwoziu FSC Star 266 przez Przedsi?biorstwo Produkcyjno - Us??ugowo - Handlowe "Osiny". Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemno??ci 2500 litr??w, 250 litrowy zbiornik ??rodka pianotw??rczego oraz Motopomp? M8/8. Na jego wyposa??eniu znajduj? si? armatura wodno - pianowa, sprz?t burz?cy oraz podstawowy sprz?t ratowniczy. Wykorzystywany jest przy dzia??aniach w trudnych warunkach terenowych.