Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Neplach

  Ochotnicza Stra?? Po??arna w Neplach
  Jednostka Operacyjno - Taktyczna OSP w Neplach. (powiat bialski, gmina Terespol).

  Neple to po??o??ona w powiecie bialskim wie?? letniskowa odleg??a 8 km od Terespola. Usytuowana na obszarze Parku Krajobrazowego Podlaski Prze??om Bugu ze wzgl?du na swoje walory naturalne wraz z okolicznymi miejscowo??ciami nazywana bywa Szwajcari? Podlask?. Liczne zabytki czyni? z w tej miejscowo??ci ciekawostk? turystyczn?.

  Ochotnicza Stra?? Po??arna w Neplach jest najwi?ksz? z 6 OSP dzia??aj?cych na terenie gminy. Ta posiadaj?ca 2 samochody ga??nicze, samoch??d specjalny ratownictwa technicznego oraz ??odzie motorowe jednostka, obok JRG w Ma??aszewiczach, stanowi g????wn? si??? w ochronie p.po?? w tym obszarze.

  Wyposa??enie:

  GBA 2,5/16 - Star 244/JZS
  GCBA 6/32 - Kamaz/Osiny
  SLRt - Lublin 3
  3 ??odzie motorowe