Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 301[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 1

  Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr. 1 w Lublinie
  Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr. 1 w Lublinie
  ul. Szczerbowskiego 6

  [W tym budynku mie??ci si? m.in.: siedziba Komendy Miejskiej PSP w Lublinie wraz z MSK, bura Komendy Wojew??dzkiej PSP w Lubinie, Centrum Zarz?dzania Kryzysowego KW PSP, natomiast za powy??szym budynkiem, na placu wewn?trznym znajduje si? siedziba Oddzia??u Wojew??dzkiego Zwi?zku Ochotniczych Stra??y Po??arnych RP wojew??dztwa lubelskiego.]

  Specjalizacje:
  ratownictwo chemiczne
  ratownictwo wodne

  Minimalny stan zmiany: 14 os??b.

  Wyposa??enie:
  301[L]21 - GLBA 1/1 - Iveco Turbo Daily/Szcz???niak
  301[L]25 - GCBA 4/34 - MB Atego/Szcz???niak
  301[L]26 - GCBA 8,2/32 - Tatra/Karosa
  301[L]43 - SRt - MB 1124/Saurus
  301[L]52 - SD 37 - Iveco/Magirus
  301[L]60 - SCRch - Renault M210/Wawrzaszek
  301[L]71 - SLRw - MB Sprinter/Arkom
  301[L]81 - SCKn - Jelcz P642/WUKO
  301[L]90 - SLOp - Polonez Caro
  301[L]91 - SLRr - Tarpan Honker

  301-P90 - Pompa Rosenbauer M4000
  301-P4 - DWP 1600
  301-P7 - Przyczepka kwatermistrzowska
  301-Px - APL

  301-K2 - Kontener ??odziowy/przeciwpowodziowy
  301-K3 - Kontener na ciecze agresywne

  301-?2 - ???d?? motorowa Beta
  301-?5 - Ponton
  -------------------------------------------------------

  Serdeczne podzi?kowania dla Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie, naczelnika Wydzia??u Operacyjnego KM PSP w Lublinie oraz dla Stra??ak??w z I zmiany JRG 1 za ogromn? cierpliwo???, go??cinno??? i bardzo mi??a wizyt?.