Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 520[L] - KP PSP Ryki > KP i JRG PSP Ryki

  Komenda Powiatowa PSP w Rykach
  Komenda Powiatowa Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w Rykach
  ul. Warszawska 25

  Powiat rycki znajduje si? w p????nocno-zachodniej cz???ci wojew??dztwa lubelskiego. Obejmuje obszar 615,54 km2. Liczba jego mieszka??c??w przekracza 60 tys., w tym 9767 w Rykach oraz 17 802 w D?blinie. W sk??ad powiatu wchodzi 6 gmin: miejsko-wiejska Ryki, miejska D?blin, oraz wiejskie K??oczew, Nowodw??r, St???yca i U?????. Siedziba powiatu, miasto Ryki, le??y przy drodze krajowej nr 17 E375 (Warszawa-Hrebenne, tzw. 'Szosa Lubelska') w odleg??o??ci ok. 100 km od Warszawy i 65 km od Lublina. Przez powiat przebiega r??wnie?? droga krajowa nr 48 Opactwo-D?blin-Kock. Wa??nym w?z??em komunikacyjnym jest d?bli??ski w?ze?? kolejowy, gdzie krzy??uj? si? linie Warszawa-Lublin oraz D?blin-Radom i D?blin-?uk??w. Gospodarka powiatu opiera si? w du??ej mierze na rolnictwie, ogrodnictwie oraz przetw??rstwie rolno-spo??ywczym, nie brakuje jednak na jego terenie zak??ad??w przemys??owych. Nale??? do nich m.in. fabryka rz?dze?? termowentylacyjnych, drzwi antyw??amaniowych i okien PCV Juwent i fabryka stolarki okiennej Pumar, zlokalizowane w Rykach, oraz zwi?zane z przemys??em obronnym d?bli??skie Wojskowe Zak??ady In??ynieryjne i Wojskowe Zak??ady Lotnicze nr 3.


  Wyposa??enie:

  521[L]21 - GBA 2,5/24 - Renault Midlum/ISS
  521[L]25 - GCBA 5/24 - Jelcz 442/JZS typ. 014R - Posterunek JRG w D?blinie
  521[L]26 - GCBA 6/32 - Jelcz 325/JZS typ. 004
  521[L]27 - GCBA 5/36 - Scania P400/Wawrzaszek
  521[L]40 - SLRd - Renault Mascott/ISS
  521[L]53 - SDH 25 - MAN TGL/Bumar
  521[L]81 - SLKw - Ford Transit/Stolarczyk
  521[L]90 - SLOp - Toyota Corolla Kombi
  521[L]91 - SLOp - Skoda Octavia Combi
  521[L]92 - SLRr - Nissan Navara

  ------------------------------------------------------------

  Sk??adam serdeczne podzi?kowania dla Komendanta Powiatowego PSP w Rykach, Pana bryg. mgr in??. Krzysztofa Mi??osza, Rzecznika prasowego Pana m??. kpt. Jaros??awa Laska oraz dla wszystkich Stra??ak??w za po??wi?cony czas i mi??? wizyt?.