Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Na???czowie

  509[L]25 GBA 2,5/16 MB Atego/Stolarczyk+Wawrzaszek
  Mercedes ten zosta?? dostarczony z zabudow? PHU Stolarczyk, kt??r? nie spe??nia??a oczekiwa?? odbiorcy, dlatego te?? zosta?? poddany modyfikacjom w zak??adach Piotra Wawrzaszka.

  Pojazd wyposa??ony jest w zestaw narz?dzi hydraulicznych marki Lukas w sk??ad kt??rego wchodz?: pompa hydrauliczna, no??yce, rozpierak ramieniowy, rozpierak kolumnowy oraz ??a??cuchy.