Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 302[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 2

  302[L] - JRG-2 Lublin
  Historyczna fotografia wyposa??enia JRG 2 w Lublinie. Budynek jednak nie zmieni?? si? wizualnie.

  ***

  Jednostka Ratowniczo ?? Ga??nicza nr 2 w Lublinie
  ul. Zemborzycka 94

  JRG 2 Lublin zabezpiecza po??udniowa cz???? miasta i powiatu lubelskiego. W tej cz???ci miasta ulokowane s? dzielnice: Dziesi?ta, Abramowice, Ko??minek, Wrotk??w, Na??kowskich, Czuby, W?glin. W rejonie ?dw??jki? ponadto znajduje si? kilka wa??nych szlak??w komunikacyjnych, takich jak krajowa trasa nr 19 oraz wojew??dzka droga nr 836. W obszarze chronionym znajduje si? te?? du??y akwen wodny, baza paliw p??ynnych, fabryka maszyn rolniczych, elektrociep??ownia, 3 szpitale, 2 hipermarkety puls du??a galeria handlowa jak i kilka fabryk zajmuj?cych si? przede wszystkim produkcj? ??ywno??ci. Rejon JRG 2 jest r??wnie?? mocno zurbanizowany, bogaty w budynki wysokie, szk???? oraz inne o??rodki u??yteczno??ci publicznej.

  Siedziba JRG 2 w Lublinie jest z??o??ona z 3 cz???ci. Budynku koszarowo - administracyjnego, hali gara??owej oraz sali gimnastycznej. Natomiast na placu jednostki znajduje si? stacja benzynowa oraz budynek warsztat??w KM PSP w Lublinie.

  Specjalizacje:
  ratownictwo wysoko??ciowe

  Wyposa??enie:
  302[L]21 - GBA 2,5/25 - Man TGM/Stolarczyk
  302[L]21 ?? GBA 2/24 ?? MB 1124/JZS 024
  302[L]25 ?? GCBA 5/35 ?? MAN 18.340/Stolarczyk
  302[L]39 ?? GCBM 18/8 ?? Jelcz C417/PZL Krosno
  302[L]52 ?? SD 30 ?? Magirus Deutz
  302[L]71 ?? SLRWys ?? VW T4
  302[L]72 ?? SLRWys ?? Ford Transit/Arkom

  302-K1 - Kontener w???owy - Zamet G??owno

  -----------------------------------------------------------------------

  Sk??adamy serdeczne podzi?kowania dla Dow??dc??w Jednostki Ratowniczo - Ga??niczej nr. 2 w Lublinie oraz dla Stra??ak??w odbywaj?cych s??u??b? w dniu naszej wizyty za cierpliwo??? i po??wi?cony czas.