Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Wojskowa Stra?? Po??arna 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w D?blinie

  WSP 41 BLSz
  Wojskowa Stra?? Po??arna 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w D?blinie oraz Jednostki Wojskowej nr 4219.

  G????wnym zadaniem WSP 41 BLSz jest zabezpieczanie lot??w szkoleniowych oraz innych dzia??a?? na terenie lotniska wojskowego w D?blinie. Jeden zast?p stanowi te?? zabezpieczenie JW. Na zmianie jest 8 stra??ak??w, z kt??rych jeden jest stale przewidziany do stanowiska dyspozytorskiego. Jednostka nie wyje??d??a do dzia??a?? poza teren jednostki, z wyj?tkiem tych kt??re mog? jej bezpo??rednio zagra??a? (np: po??ary trawy).

  Jednostka te?? intensywnie szkoli si? wewn?trznie i we wsp????pracy z miejscowym posterunkiem JRG Ryki oraz najbli??sz? OSP.

  Wyposa??enie:
  2 x GCBA Jelcz 014R
  GCBA Jelcz 010
  GCBA Jelcz 004
  GCBA Man TGS
  Przyczepka ze sprz?tem do ratownictwa technicznego

  Jednostka wchodzi w sk??ad Grupy Ratownictwa Lotniskowego.
  --------------------------------------

  Sk??adamy serdeczne podzi?kowania dla dow??dcy 41 BLSz za udzielenie zgody, Dow??dcy Grupy Wsparcia pp??k. Mierzwi??skiego, dow??dcy WSP oraz wszystkich stra??ak??w za okazan? pomoc i ??wietn? wsp????prac? w czasie sesji.