Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Ćwiczenia, pokazy, uroczystości > Ćwiczenia POLEX 2013 - Pstrąże - 22-26.04.2013

  Strażacy USAR Poland
  Ćwiczenia POLEX 2013 zorganizowane zostały przez Państwową Straż Pożarną na terenie należącym do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu. Opustoszałe zabudowania byłej radzieckiej bazy wojskowej w Pstrążu stały się sercem Nibylandii - państwa, w którym 21 kwietnia doszło do trzęsienia ziemi, którego skutki przekroczyły możliwości krajowych służb ratowniczych i wymagały wezwania pomocy międzynarodowej za pośrednictwem ONZ.

  Na apel odpowiedziały Polska, Białoruś, Czechy, Niemcy, Rosja oraz Rumunia i już następnego dnia granicę Nibylandii przekroczyły średnie i ciężkie grupy poszukiwawczo-ratownicze* z tych krajów:

  Polska - USAR Poland (ciężka)
  Białoruś - Republican Special Response Team (niecertyfikowana)
  Czechy - USAR CZ (CZERT - Czech Emergency Response Team) (ciężka)
  Niemcy - Technisches Hilfswerk SEEBA: Rapid Deployment Urban Search & Rescue (ciężka)
  Niemcy - International Search and Rescue (I.S.A.R.) (średnia)
  Rosja - Central Airmobile Rescue Team of EMERCOM of Russia (ciężka)
  Rumunia - RO-USAR (niecertyfikowana)

  Bazę operacji (BoO) zlokalizowano w Trzebieniu. W bezpośrednim sąsiedztwie tego obozowiska grup ratowniczych swoją siedzibę mieli również przedstawiciele miejscowych służb zarządzania kryzysowego (LEMA) oraz centrum koordynacji działań ratowniczych na miejscu wystąpienia katastrofy (OSOCC). W skład tego ostatniego weszli eksperci ONZ zajmujący się szacowaniem skutków katastrof i koordynacją napływającej pomocy (zespół UNDAC) oraz m.in. organizacja MapAction, wspomagająca osoby decyzyjne mapami z naniesionymi danymi ułatwiającymi zarządzanie katastrofą.**

  W ćwiczeniach wzięło udział ok. 400 osób. Obserwowane były przez ekspertów z kilkunastu krajów Grupy Regionalnej INSARAG Europa/Afryka/Bliski Wschód, której Polska współprzewodniczy w 2013 roku.

  *Szczegółowe dane na temat poszczególnych grup znaleźć można w katalogu prowadzonym przez Międzynarodową Grupę Doradczą ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG), która koordynuje proces certyfikacji ("classification" - IEC) grup poszukiwawczo-ratowniczych przewidzianych do reagowania międzynarodowego: http://vosocc.unocha.org/USAR_Directory/MemberCountriesOverview.asp

  **Szersze informacje na temat stosowanych skrótów, a także opis standardów prowadzenia międzynarodowych działań poszukiwawczo-ratowniczych pod auspicjami ONZ znaleźć można w tej publikacji: http://www.straz.gov.pl/data/other/insarag_wyt.pdf