Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprzęt > Ochotnicze Straże Pożarne > [Z] - woj. zachodniopomorskie > OSP Moryń (KSRG)

  OSP KSRG Moryń
  Moryń to niewielkie (ok. 1600 mieszkańców), ale niezwykle urokliwe miasto w powiecie gryfińskim (woj. zachodniopomorskie). Klimat miasteczka o średniowiecznym układzie urbanistycznym zachowany został m.in. dzięki temu, że w 1945 uniknęło ono większych zniszczeń, w przeciwieństwie np. do pobliskiej Chojny. Do najciekawszych zabytków Morynia należą pochodzący z XIII w. romański kościół, XV-wieczne mury obronne oraz szereg XIX- i XVIII-wiecznych budynków mieszkalnych w obrębie średniowiecznego centrum miasteczka.

  * * *

  Ochotnicza Straż Pożarna w Moryniu funkcjonuje od 1946 r. Do KSRG należy od 1995 r. i jest jedną z 14 jednostek „systemowych” w pow. gryfińskim. Liczy obecnie 43 członków, w tym 17 uprawnionych do wyjazdów. Ze względu na dużą odległość od siedziby KP i JRG PSP w Gryfinie, (ok. 45 km w linii prostej) jest jedną z jednostek o strategicznym znaczeniu dla ochrony przeciwpożarowej południowej części powiatu.

  Na terenie gminy Moryń funkcjonują obecnie 3 jednostki OSP: Moryń (KSRG), Witnica (KSRG) oraz Stare Objezierze. Formalnie istnieje także Zakładowa OSP w m. Bielin (przy dawnym PGR-ze), ale nie prowadzi ona od szeregu lat aktywnej działalności operacyjnej.

  * * *

  Ochotnicza Straż Pożarna w Moryniu

  ul. Szeroka 12
  74-503 Moryń
  pow. gryfiński
  woj. zachodniopomorskie


  *Wyposażenie:

  459[Z]40 - GLM-16 - VW T4/Wawrzaszek
  459[Z]61 - GBM 2,5/8 - Star 244/JZS typ 008
  459[Z]62 - GCBA 8,5/48 - Tatra 148/Rosenbauer
  459[Z]65 - GBA 3,5/27 - Iveco EuroCargo 150E28/Szczęśniak


  Serdecznie dziękuję druhom OSP Moryń za pomoc w przygotowaniu materiału.