Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprzęt > Ochotnicze Straże Pożarne > [Z] - woj. zachodniopomorskie > OSP Cychry (KSRG)

  OSP KSRG Cychry
  OSP KSRG Cychry

  ul. Jana Pawła II 50, 74-404 Cychry

  Cychry to licząca niecały 1000 mieszkańców wieś w gm. Dębno, w pow. myśliborskim, woj. zachodniopomorskie). Ma charakter rolniczy, znajduje się w niej kilka godnych uwagi zabytkowych obiektów, m.in. późnoromański kościół (pierwotnie z XIII w.).

  OSP Cychry to jedyna jednostka OSP w KSRG w gminie Dębno; w odległości 7 km od siedziby OSP funkcjonuje Posterunek PSP w Dębnie (dawna JRG). Jednostka notuje ok. 30 wyjazdów rocznie i liczy: 27 członków czynnych mężczyzn i 12 kobiet, a także 20 członków MDP. . Oprócz OSP Cychry, w gminie Dębno działa 6 jednostek OSP: Sarbinowo S-1, Różańsko S-1, Warnice S-1, Krześnica S-1, Dargomyśl S-1 oraz Dębno (bez samochodu bojowego, nie uczestniczy w bieżących działaniach).

  Obecna siedziba OSP Cychry (wraz z halą sportową) została oddana do użytku w 1989 r. dzięki pracy w czynie społecznym. W międzyczasie została zmodernizowana. Stara remiza (również już po modernizacji) używany jest nadal, jako drugi garaż. Na parterze Domu Strażaka znajduje się m.in. garaż/szatnia oraz magazynek sprzętu, a na piętrze - biuro, sala szkoleniowa (używana nie tylko przez OSP) i sala zebrań wraz z kolekcją pamiątek historycznych.

  * * *

  Wyposażenie OSP Cychry:

  499[Z]05 - GBA 2,5/16 - MB Atego 1329AF/Moto-Truck
  499[Z]10 - GLA-8/SLRt - MB 408/?*
  Przyczepka kwatermistrzowska
  M16/8 Tohatsu

  *Pochodzący z 1978 r. pojazd, przekazany JRG PSP w Dębnie przez partnerów z Renkum (Holandia) na początku lat 90., gdzie ok. 10 lat służył jako SLRt (ostatnio z numerem 492[Z]43). Wyposażony w autopompę A8/8 firmy Ziegler, zamontowanej z przodu. Obecnie wycofany z podziału bojowego, przewidziany do zastąpienia w najbliższym czasie przez nowy samochód lekki.