Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 341[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Bia??ej Podlaskiej

  JRG PSP Bia??a Podlaska
  Komenda Miejska Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w Bia??ej Podlaskiej
  Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Bia??ej Podlaskiej
  ul. Sidorska 93

  Wyposa??enie:

  SLOp - Skoda
  340[L]82 - SLOp - Skoda Octavia
  340[L]84 - SLBus - Volkswagen T4
  340[L]99 - SLD?? - Daewoo Lublin II

  341[L]21 ?? GBA 2,5/16 - Renault Midlum/Wawrzaszek
  341[L]22 ?? GBA 2,5/24 - Renault Midlum CCF/Wawrzaszek
  341[L]25 ?? GCBA 4/30 ?? Jelcz 442/JZS typ 015
  341[L]26 ?? GCBA 5/24 ?? Jelcz 422/JZS typ 010
  341[L]39 ?? GCBM 18/8 ?? Jelcz C417
  341[L]48 ?? SD?? 18 - Kamaz/Famaba
  341[L]49 ?? SCRt ?? Mercedes 1831/Saurus
  341[L]53 ?? SHD 25 ??Volvo FL220/Bumar Koszalin
  341[L]60 ?? SRChem ?? Star1142/Auto SHL
  341[L]80 ?? SW 3000 ?? Star 266
  341[L]81 ?? SLKw ?? DAF 400
  341[L]90 ?? SLRr ?? Nissan X-Trail

  Agregat pompowy Ziegler
  Agregat pompowy wysokiej wydajno??ci
  Agregat piany lekkiej
  ???d?? wios??owa
  ???d?? motorowa
  Przyczepa ze zbiornikiem ??rodka pianotw??rczego
  Koparko ??adowarka Ursus.
  ----------------------------------------------

  Sk??adamy serdeczne podzi?kowania dla Komendanta Miejskiego PSP w Bia??ej Podlaskiej, Pana bryg. mgr in??. Zbigniewa ?aziuka, Zast?pcy dow??dcy JRG, Pana st. kpt. mgr in??. Sebastiana Wrzoska oraz wszystkich Stra??ak??w za umo??liwienie wykonania zdj??, po??wi?cenie du??ej ilo??ci czasu i bardzo sympatyczn? wizyt?.