Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Inne > Katastrofa Budowlana - Lublin, ul. Lubartowska 45 - 24.05.2017

  W dniu 24 maja 2017 roku o godzinie 13:31 do SKKM w Lublinie wpływa niedokładne zgłoszenie, o pożarze lub zawaleniu się konstrukcji kamienicy przy ulicy Lubartowskiej 45. Początkowo na miejsce zostały skierowane 4 zastępy PSP. Po przeprowadzeniu rozpoznania KDR stwierdził zawalenie się stropów od dachu do poziomu 0, w jednym z pinów kamienicy, przy jednoczesnym zachowaniu konstrukcji ścian zewnętrznych. Na gruzowisko natychmiast wprowadzono ratowników, jednocześnie ewakuowano mieszkańców przyległych lokali i dysponowano znaczne siły i środki z miasta i okolic. Podczas pracy na gruzowisku strażacy nawiązali kontakt z przytomnym mężczyzną, uwięzionym pod elementami konstrukcji. Ratownicy szybko uwolnili mężczyznę, ewakuowali z gruzowiska i przekazali załodze pogotowia ratunkowego.

  Na miejsce przybywa grupa operacyjna KW w składzie: Lubelski Komendant Wojewódzki st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami st. bryg. Szczepanem Goławskim i st. bryg. Piotrem Zmarzem, który przejmuje kierowanie nad akcją ratowniczą. Komennadant nakazuje kontynuowanie działań ratowniczych, oraz dysponuje Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z Lubartowa i Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z JRG Nr 15 w Warszawie.  W tym czasie pracownicy Urzędu Miasta Lublin i policja, ustalali czy w gruzowisku mogły znajdować się jeszcze jakieś osoby.

  O godzinie 16:40 na miejsce zdarzenia przybył Komendant Główny PSP generał brygadier Leszek Suski, który przejął kierowanie akcją. Zdecydował o zadysponowaniu na miejsce katastrofy Centralnego Odwodu Operacyjnego-40 podchorążych ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz SGPR z JRG Nr 9 w Łodzi. W tym czasie ratownicy z SGPR „Warszawa”, po oględzinach gruzowiska wprowadzili do akcji psy ratownicze. Psy nie znalazły w miejscu katastrofy osób poszkodowanych. Po przybyciu na miejsce SGPR „Łódź” ponownie przeszukano gruzowisko, przy użyciu psów ratowniczych. I tym razem psy nie odnalazły śladu osób poszkodowanych. Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych informacji wykluczono możliwość przebywania w gruzowisku innych osób.

  W związku z dużym prawdopodobieństwem zawalenia się ścian nośnych, komendant główny PSP po konsultacji z inspektorem nadzoru budowlanego, podjął decyzję o rozbiórce budynku, za pomocą ciężkiego sprzętu. Wyburzanie konstrukcji trwało do godzin rannych dnia 25 maja. Po oczyszczeniu gruzowiska do poziomu 0, ratownicy nie stwierdzili obecności osób poszkodowanych.

  W działaniach udział brały: 37 zastępy PSP -141 strażaków, w tym specjalistyczne grupy poszukiwawczo ratownicze „Warszawa” oraz „Łódź”, COO SGSP, grupa operacyjna KG PSP, grupa operacyjna KW PSP Lublin oraz grupa operacyjna KM PSP Lublin. 6 zastępów OSP- 32 strażaków, 102 przedstawicieli innych służb oraz instytucji. Na miejsce zdarzenia przybyli również: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk.