Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [W] - m.st. Warszawa > OSP Weso??a

  379[W]23 - GBA 4/8 - Star 266/Erga??
  Samoch??d wprowadzono do podzia??u bojowego w 2011 roku, jest on zupe??n? nowo??ci? w jednostce. Zosta?? zabudowany przez Zak??ad Konserwacji i Naprawy Sprz?tu Po??arniczego Erga??. Jest to pojazd przeznaczony specjalnie do zwalczania po??ar??w w trudnym terenie (lasy, zaro??la, nieu??ytki). Wyr????nia si? znacznie spo??r??d wi?kszo??ci Star??w 266 u??ywanych przez jednostki OSP, przede wszystkim jako pojazd ??dedykowany?, o bardzo du??ym jak na GBA zbiorniku (4000 l wody) i niskowydajnej autopompie. Co za tym idzie, musia??o si? to odby? kosztem ilo??ci miejsca (i zapasu masy) na ludzi i sprz?t ?? i tak obsad? stanowi zaledwie 2 stra??ak??w, a poza podstawow? armatur? i odcinkami Star nie przewozi praktycznie ??adnego sprz?tu. Pojazd wyposa??ono za to w DWP z prost? pr?downic?.