Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Akcje > Wypadki i inne miejscowe zagro??enia > Zderzenie dw??ch ci???ar??wek ?? Lublin al. Kra??nickie ?? 05.10.2011

  Holownik - Volvo FH16 ?? 700/Omars
  Ci???ki holownik Volvo FH 16 z 700 konnym silnikiem, zabudowany przez firm? Omars z W??och, znajduj?cy si? na wyposa??eniu firmy Sztyrlic z Lublina. Zabudowa r????ni si? w niewielkim stopniu od znajduj?cej si? na starszej Scanii i posiada bardzo podobne wyposa??enie i parametry techniczne. Pojazd opr??cz tylnego podno??nika, posiada dwie 35 tonowe wyci?garki z ty??u pojazdu, oraz dwie 35 tonowe wyci?garki w bocznych podporach. Wyposa??enie samochodu, to no??yce i rozpieracze hydrauliczne, agregat pr?dotw??rczy, maszt o??wietleniowy, pi??y do ci?cia stali i betonu, ??a??cuchy oraz inny drobniejszy sprz?t. Szczeg??lnie ciekawym jest fakt, ??e pojazd podobnie jak i drugi holownik tej firmy, ma pozwolenie na poruszanie si? po drogach jako pojazd uprzywilejowany.