Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprzęt > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 490[Z] - Komenda Powiatowa PSP w Myśliborzu > 492[Z] - Posterunek PSP Dębno

  492[Z]
  Posterunek Tymczasowy PSP Dębno (JRG Myślibórz)

  ul. Kosynierów 6

  Wyposażenie Posterunku:

  492[Z]21 - GBA 2,5/24 - Renault Midlum/Wawrzaszek
  492[Z]25 - GCBA 5/24 - MAN LE 18.284/Wawrzaszek
  492[Z]39 - GCBM 18/16+8 - Jelcz 417/Metalchem
  492[Z]43 - SLRt - Renault Mascott/Wawrzaszek
  492[Z]53 - SH-22 - MB 1924/Alkmaar
  492[Z]81 - SKw - MAN TGM 18.290/Elektro-Instal
  492[Z]82 - SLKw - Renault Kangoo
  492[Z]90 - SLOp - Nissan Pick-Up
  492[Z]98 - SLDł - FSC Żuk A15B/WZŁ Nr 2

  492-Ł1 - łódź motorowa Marine/Yamaha
  492-Ł2 - ponton z silnikiem zaburtowym

  492-P1 - przyczepka gaśnicza PG z M8/8 mod. PO-5
  492-P2 - przyczepka wężowa PW-500/75
  492-P3 - przyczepka oddymiająca
  492-P5 - agregat proszkowy AP-250
  492-Px - przyczepa dwuosiowa do transp. śr. pian. PPian (przewożone jest 3.500 l)

  * * *

  Dębno to 12-tysięczne miasto w powiecie myśliborskim, w woj. zachodniopomorskim. Do końca 1998 roku tereny te należały do woj. gorzowskiego. Miasto jest niewielkim ośrodkiem przemysłowo-usługowym. W mieście nie brakuje zabytków. Przebiegają przez nie DK-23, DW-126 i 127. Przez rejon operacyjny Posterunku (gminy Dębno i Boleszkowice) przebiegają także DK-31 oraz DW-130. Okolice te są silnie zalesione.

  Szczególne zagrożenia stwarza eksploatacja największego w Polsce złoża ropy i gazu Barnówko-Mostno-Buszów („BMB”), realizowana przez kopalnię ropy naftowej i gazu ziemnego PGNiG „Dębno”. Z tego źródła pochodzi ok. 80% krajowego wydobycia ropy naftowej na lądzie. Uruchomioną w 2000 r. kopalnię zakwalifikowano jako ZDR. Możliwe zagrożenia: pożar, wybuch, skażenie ekologiczne, skażenie toksyczne gazami pożarowymi. Niedaleko kopalni, tuz przy drodze krajowej numer 23, znajduje się Kolejowy Ekspedyt Ropy Naftowej, Gazu Płynnego i Siarki "Barnówko", gdzie gaz ziemny, ropa naftowa i płynna siarka (pozyskana przy procesie odsiarczania gazu) jest przeładowywana do cystern kolejowych. Ekspedyt jest połączony z kopalnią rurociągiem. W razie awarii na obiektach PGNiG ma do dyspozycji własną zakładową służbę ratowniczą, jednakże nie dysponuje ona wystarczającymi środkami do samodzielnej walki z ewentualnym pożarem na terenie kopalni czy - przede wszystkim nie posiada pojazdów gaśniczych. Do dyspozycji służb na terenie zakładu są za to działka wodno-pianowe. Istnieje również rozbudowany system stałych instalacji gaśniczych (zbiorniki ropy) i chłodzących (zbiorniki ropy i LPG), wewnątrzzakładowa sieć hydrantowa oraz zasilający te instalacje otwarty zbiornik wodny. W razie powstania pożaru lub niebezpieczeństwa wystąpienia wybuchu, alarmowane jest Powiatowe Stanowisko Kierowania w Myśliborzu, które następnie dysponuje siły i środki KSRG, i to one musiałaby wziąć na siebie główny ciężar walki z ewentualnym pożarem. Kopalnia, zwana czasem „Kuwejtem” znajduje się ok. 1 kilometra od najbliższej osady i jest od niej odgrodzona lasem.

  Zdjęcie satelitarne Ekspedytu i KRNiGZ: http://tiny.pl/hcfxs
  Strona PGNiG z info o bezpieczeństwie: http://www.pgnig.pl/zielonagora/20987/21006

  * * *

  Organizacja polskich struktur ochrony przeciwpożarowej w Dębnie (przed wojna miasto nazywało się Neudamm) rozpoczęło się w 1946 r. Powstała wówczas Ochotnicza Straż Pożarna, która przejęła poniemiecka remizę przy ul. Bolesława Bieruta (obecnie ul Słowackiego). W 1950 roku powołano do życia Powiatową Komendę Straży Pożarnej. W 1970 r. rozpoczęła działalność jednostka Zawodowej Straży Pożarnej, a już rok później strażacy przenieśli się do nowej strażnicy przy ul. Kosynierów, która służy tak zawodowcom, jak i ochotnikom do dziś. Po reformie administracyjnej w 1975 r. miejsce komendy powiatowej zajęła Rejonowa Komenda Straży Pożarnych. Po powstaniu PSP w 1992 r. powołano JRG w Dębnie podległą KR PSP w Myśliborzu. W latach 2002-2003 istniejąca strażnica została rozbudowana o dodatkowe skrzydło, z 3 przelotowymi stanowiskami garażowymi, które mieszczą obecnie podnośnik, cysternę, SRt oraz część przyczep, łódź, ponton i sprzęt nurkowy. W 2007 roku jednostka została „zdegradowana” do Posterunku.

  Zachodniopomorski „wysyp” Posterunków jest ewenementem na skale kraju. Choć tworzenie zupełnie nowych Posterunków czy „degradacja” pojedynczych, małych JRG z 2-3 pojazdami (np. w Czeremsze pow. hajnowski czy w Mosinie pow. poznański) to nic nadzwyczajnego, to masowa likwidacja JRG w powiatach ziemskich (decyzją KW PSP Szczecin) miała miejsce tylko na Pomorzu Zachodnim. Nierzadko były to spore jednostki, dysponujące dość bogatym sprzętem i o strategicznym znaczeniu (koronnym przykładem jest tu JRG Dębno, ale tez np. JRG-2 Świnoujście-Warszów). W wypadku Dębna pomysł ten jest o tyle zaskakujący, ze jednostka ta stanowi de facto pierwszy rzut w wypadku pożaru lub awarii w największej w Polsce kopalni ropy naftowej i gazu. Degradacja wiązała się z automatycznym spadkiem obsady (najczęściej do 4 strażaków na zmianie), nie tylko w eks-JRG, ale tez często w „głównej” JRG przy KP/KM. Posterunek w Dębnie obsadza obecnie 5 ratowników na zmianę. Podobnie jak w innych jednostkach, zachowano da