Kategorie:
  • Pojazdy i sprzęt
  • Akcje
  • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
  • Muzea i sprzęt historyczny
  • Inne
  • polecane strony
  • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 450[L] - KP PSP Lubart??w

    NOWE! - 451[L]22 - GCBA 4/32 - Scania P400/Wawrzaszek
    Ci???ki samoch??d wodno ?? pianowy Scania P400 zabudowany przez ISS Wawrzaszek. ??rodki na zakup pojazdu zosta??y pozyskane w ramach projektu "Poprawa bezpiecze??stwa chemiczno - ekologicznego w Powiecie Lubartowskim" z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wraz z przedstawionym samochodem, zakupiono 4 podobne Scanie, kt??re trafi??y do Ochotniczych Stra??y Po??arnych w Abramowie, Jeziorzanach, Ostr??wku i U??cimowie. Pojazd zast?pi?? GBA Mercedesa Atego, kt??ry zosta?? przekazany do okolicznej OSP.

    * * *

    Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy S-2-6-4000-8/3200-1 
    Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GCBA 4/32

    * * *

    Podwozie: Scania P 400 CB4x4EHZ
    Rocznik: 2013
    Silnik: wysokopr???ny, o mocy ok. 400 KM
    Kabina: typu CrewCab CP28L
    Ilo???/uk??ad miejsc: 6/1+1+4
    Nap?d/kategoria: 4x4, kat. II - uterenowione
    DMC (admin.): 18000 kg
    DMC (techn.): 21500 kg
    DMC zestawu (admin./techn.): 40000 kg

    *Wyposa??enie pojazdu: 

    - pneumatyczny maszt o??wietleniowy 2x1000W (SBP - SPIDER)
    - gniazdo + statyw szperacza pogorzeliskowego (z przodu i z ty??u, na dachu)
    - o??wietlenie pola pracy ?? 6 lamp halogenowych
    - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy (Ebersp?cher)
    - nawigacja
    - fala ??wietlna
    - wyci?garka hydrauliczna Superwinch H25P o uci?gu 11340 kg.

    *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

    - belka ??wietlno-d??wi?kowa Gamet 4 LED WN
    - 2x lampa pojedyncza Federal Signal Vama LP400 Solaris (umieszczona pionowo w kloszu)
    - 2x lampa kierunkowa Gamet Makroled
    - generator sygna????w d??wi?kowych Gamet GAM 150 ver 4.0
    - g??o??nik Code3 C3100

    *Sprz?t ???czno??ci:

    - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM-360

    * * *

    Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a 
    Technologia: kompozyt
    Rok zabudowy: 2013

    *Uk??ad wodno-pianowy:

    - zbiornik wody 4000 l
    - zbiornik ??rodka pianotw??rczego 400 l
    - autopompa Ruberg R40/2,5-OPZ; dwuzakresowa, o wyd. nominalnej 3200 l/min (LP) i 250 l/min @ 40 bar (HP)
    - dozownik ??rodka pianotw??rczego Ruberg RFS 240 (1/3/6%)
    - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie o d??ugo??ci 60 m
    - DWP dachowe POHORJE-Mirna Gasilni Top GT-3200; o wyd. 800-3200 l/min @ 10 bar
    - 4x nasada t??oczna 75 (po 2 na bok)
    - 3x nasada ssawna 110 (z ty??u, pod zabudow?)
    - 2x nasada tankowania hydrantowego 75 (po bokach)
    - 2x nasada tankowania ??r. pian. 52 (w przedziale autopompy i na dachu)
    - 2 pary zraszaczy podwoziowych (pod przednim zderzakiem, pod przedni? cz???ci? zabudowy)