Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 342[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Ma??aszewiczach

  Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Ma??aszewiczach
  Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Ma??aszewiczach

  Le???ca 9 kilometr??w od Bia??oruskiej granicy miejscowo??ci Ma??aszewicze (gmina Terespol) to wbrew pozom bardzo strategicznie miejsce na mapie powiatu i wojew??dztwa, a nawet kraju. Znajduj? si? tutaj ogromny port kolejowy na kt??rym realizuj? si? prze??adunek z taboru szerokotorowego na tabor normalnotorowy i odwrotnie, jest niezwykle wa??nym elementem na magistrali kolejowej E-20 (Pary?? - Berlin - Warszawa - Moskwa). Przez rejon JRG Ma??aszewicze przebiega r??wnie?? drogowa magistrala E-30. Ponadto na terenie miejscowo??ci znajduj? si? zak??ady magazynowania paliw oraz magazyny przemys??owe.

  Wyposa??enie:

  342[L]21 - GBA 2,5/24 - MB Atego/ISS
  342[L]22 - GBAM 2,5/16/8 - Star 266/Osiny
  342[L]25 - GCBA 5/34 - Scania P400/ISS
  342[L]35 - GPr 1500 - Star A28/KZWM
  342[L]81 - SLKw - Lublin II/Daewoo
  342[L]90 - SLRr - Honda CR-V

  342-?1 - ???d?? wios??owa
  342-P1 - APL
  342-P2 - Przczepka po??arnicza
  Przyczepka ze ??rodkiem pianotw??rczym
  Przyczepka z dzia??kiem wodnym
  Przyczepka kwatermistrzowska
  --------------------------------------------

  Sk??adamy serdeczne podzi?kowania dla Dow??dcy Jednostki Ratowniczo - Ga??niczej w Ma??aszewiczach oraz dla wszystkich Stra??ak??w za przemi??? wizyt? i ogromn? cierpliwo???.