Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 410[L] - KP PSP Hrubiesz??w

  411[L]21 ?? GCBA 4/24 ?? Tatra Terrno 1/Arkom
  Hrubieszowska Tatra by??a pierwsz? Terrno 1, zabudowan? przez firm? Arkom i do chwili obecnej pozostaje jedn? z trzech w kraju. D??ugi czas w parze z Iveco stanowi??a pierwszy rzut JRG, dop??ki na podziale nie pojawi?? si? GBA Star. Pojazd wyposa??ony w armatur? ga??nicz?, wentylator oddymiaj?cy oraz w torb? medyczn?, desk? ortopedyczna i aparaty ODO.