Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Urszulinie

  OSP KSRG Urszulin
  Urszulin to dawne miasto a obecnie wie?? w powiecie w??odawskim, w wojew??dztwie lubelskim ?? siedziba gminy Urszulin. Miejscowo??? liczy sobie ok 1000 mieszka??c??w, natomiast ca??a gmina ok 4100.
  Gmina Urszulin jest gmin? wiejsk?, wi?c na jej terenie wyst?puj? zagro??enia typowe dla tego typu obszar??w . 23% powierzchni gminy zajmuj? lasy, g????wnie Poleski Park Narodowy. Najwi?kszym szlakiem komunikacyjnym jest droga krajowa 82, kt??ra to przebiega r??wnie?? przez miejscowo??? Urszulin.

  Ochotnicza Stra?? Po??arna w Urszulinie to jednostka typu S-2, w???czona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Ga??niczego.

  Wyposa??enie:

  559[L]37 ?? SLRt ?? Ford Transit/Frank-Cars
  559[L]38 ?? GCBA 5/24 ?? Jelcz 422/JZS typ 010