Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 480[O] - Komenda Powiatowa PSP w Prudniku

  NOWE! - 481[O]90 - SLRr Ford Ranger XLT/Frank Cars - JRG PSP Prudnik [OPIS]
  Zakupiony w 2018 roku zast?pi?? wcze??niej u??ytkowan? Kia Sportage, kt??ra zosta??a przydzielona do podzia??u Komendy Powiatowej PSP w Prudniku.

  Na wyposa??eniu posiada:

  - ubrania bojowe dla 2-osobowej za??ogi
  - torb? medyczn? PSP-R0
  - koc ga??niczy
  - zestaw dokumentacji operacyjnej

  Prudnik 01-05-2019r.

  Pokaz sygnalizacji: https://www.youtube.com/watch?v=VMCsGLVLyWQ