Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 460[L] - KP PSP ??czna

  461[L]22 - GBM 2,5/8 - Star 266/Osiny*
  Obecnie pojazd s??u??y ju?? w OSP.

  * * *

  ??czy??ski '22' przeszed?? krotko przed wykonaniem zdj?? remont, obejmuj?cy m.in. wymian? zbiornika wodnego, sygnalizacji ??wietlno-d??wi?kowej, motopompy, odnow? kabiny oraz instalacj? agregatu wysokoci??nieniowego Vanguard. Oczekiwa?? na zamontowanie szybkiego natarcia. Pojazd wykorzystywany by?? do dzia??a?? w najdzikszych odst?pach powiatu (lasy, mokrad??a), w tym bardzo cz?sto do wyci?gania zakopanych woz??w z pu??apki.