Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 303[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 3

  JRG PSP nr. 3 w Lublinie
  ul. Metalurgiczna 7

  Pod tym adresem mie??ci si? r??wnie?? Wojew??dzki O??rodek Szkolenia PSP wraz z niewielkim poligonem.

  JRG-3 Lublin zabezpiecza p????nocno-zachodni? cz???? miasta i powiatu lubelskiego. W tej cz???ci ulokowane s? dzielnice: Bursaki, Ponikwoda, Kalinowszczyzna, Tatary, Bronowice, Majdanek, Zad?bie, Felin. W rejonie ?tr??jki? znajduje si? ponadto kilka wa??nych szlak??w komunikacyjnych, takich jak trasy krajowe nr 12,17,19,82. W obszarze chronionym znajduje si? te??, by??a Fabryka Samochod??w Osobowych (p????niejsze Daewoo/Andoria-mot/Intrall), fabryka odczynnik??w chemicznych, by??a odlewnia ??eliwa Ursus, du??a bocznica kolejowa, zajezdnia autobusowa, oczyszczalnia ??ciek??w, szpital, 4 hipermarkety or dwie du??e galerie handlowe, wiele hurtowni i magazyn??w oraz kilka innych zak??ad??w przemys??owych. Na tym terenie s? r??wnie?? budynki wysokie, szko??y oraz inne obiekty u??yteczno??ci publicznej.

  Wyposa??enie:

  303[L]21 GBA 2/24 MB 1124 / JZS 024
  303[L]25 GCBA 5/40 MAN / Stolarczyk
  303[L]43 SLRt Lublin II / JZS
  303[L]53 SH 40 Jelcz 642 / Bumar Koszalin
  303[L]90 SLKw Lublin III

  303-P1 - Agregat Pompowy
  303-P2 - Przyczepa Dekontaminacyjna
  ----------------------------------------------------------
  Serdeczne podzi?kowania dla Dow??dztwa Jednostki oraz Stra??ak??w za mi??? wizyt?, cierpliwo??? i go??cinno???.