Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > ?wiczenia na Mo??cie Gda??skim w Warszawie - 17.06.2009

  O godzinie 11.00 do Miejskiego Stanowiska Kierowania wp??ywa zg??oszenie o wypadku furgonetki przewo???cej niebezpieczne substancje w okolicach Mostu Gda??skiego. Do akcji zostaj? zadysponowane 3 zast?py z JRG 4 oraz zesp???? pogotowia ratunkowego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia KDR stwierdza, ??e samoch??d marki Volkswagen wypad?? z trasy i potr?caj?c grup? os??b spad?? na nadbrze??e Wis??y. Z samochodu wypad??y przewo??one beczki z chemikaliami, kt??rych cz???? trafi??a do rzeki. Ponadto dw??ch robotnik??w pracuj?cych na mo??cie, kt??rzy zapatrzyli si? na pobliskie zdarzenie, straci??o r??wnowag? i spad??o na d????. Dowodz?cy zakwalifikowa?? wypadek jako masowy i poleci?? zadysponowanie specjalistycznych grup ratowniczych z jednostek ratowniczo ?? ga??niczych nr 5, 6, 7 i 8.

  Wraz z za??og? pogotowia, cz???? ratownik??w z JRG 4 przyst?pi??a do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym, a kolejne dwie roty ratownik??w w ubraniach przeciwchemicznych przyst?pi??a do uwolnienia kierowcy przy u??yciu sprz?tu hydraulicznego. Przyby??a na miejsce SGRM ??Warszawa 8?? sprawi??a namiot pneumatyczny i przyst?pi??a do udzielania pomocy rannym. W mi?dzyczasie stra??acy z grupy ratownictwa wodnego przy u??yciu ??odzi i kutra rozpocz?li zbieranie beczek z rzeki. Ratownicy chemiczni z JRG 6 ocenili zagro??enie ze strony ??rodk??w chemicznych przewo??onych w beczkach, zabezpieczyli miejsca zdarzenia, wyizolowali rozszczelnion? beczk?, zebrali i zabezpieczyli pojemniki z chemikaliami oraz zneutralizowali stref? ska??on?. Ratownicy wysoko??ciowi z JRG 7 oraz WGW S12 podj?li dzia??ania za pomoc? technik alpinistycznych celem ewakuowania poszkodowanych robotnik??w i udzieleniu pomocy przedmedycznej jednemu z nich. Po przekazaniu wszystkich poszkodowanych pogotowiu, stra??acy z JRG 6 za pomoc? wyci?garki samochodu ratownictwa technicznego postawili furgonetk? na ko??a.

  ?wiczenia przeprowadzono w ramach VII mi?dzynarodowej konferencji "Zarz?dzanie kryzysowe XXI wieku", organizowanej w ramach wsp????pracy miast i region??w europejskich. Da??y one mo??liwo??? wykorzystania w jednym miejscu i czasie technik z r????nych dziedzin ratownictwa.

  Si??y i ??rodki bior?ce udzia?? w ?wiczeniach:

  220-95 ?? SLOp - Nissan Pathfinder

  250-94 ?? SBus ?? MB Sprinter

  300-92 ?? SLOp ?? Ford Focus
  300-95 ?? SLOp ?? Ford Focus
  300-97 ?? SLOp ?? Ford Turneo

  304-21 ?? GBMt - Renault Midliner
  304-22 ?? GBA ?? Volvo FL614
  304-50 ?? SPgaz ?? Renault Midlum
  304-90 ?? SLOp ?? Ford Focus

  305-67 ?? ???d?? ??Mariusz??
  305-69 ?? Kuter ????ar?
  305-71 ?? SRw ?? Man
  305-72 ?? SLRw ?? Ford Ranger

  306-45 ?? SRt ?? Man
  306-49 ?? SCRd - Volvo
  306-60 ?? SLRCh ?? Renault Master
  306-61 ?? SCRCh ?? Renault Kerax
  306-92 ?? SLOp ?? Toyota Hilux

  307-71 ?? SRwys ?? Man

  308-55 ?? SBus - Solbus
  308-71 ?? SLRmed ?? Volkswagen
  308-72 ?? SLRmed ?? Ford
  308-90 ?? SLOp ?? Ford Focus

  SLRwys ?? Fiat Ducato - WGW S12 OSP Ursus

  2 x Hyundai Tucson ?? BBZK Warszawa
  Daewoo Lanos ?? S??u??ba Dy??urna M. St. Warszawy
  Nissan Terrano 2 ?? WZKUW Warszawa
  Skoda Fabia ?? NR ZTM Warszawa

  R-1 ?? MB Sprinter ?? WSPRiTS Warszawa
  R/T-1 ?? MB Sprinter - WSPRiTS Warszawa
  RW-7 ?? MB Vito ?? WSPRiTS Warszawa

  Kia Cee`d ?? WRD KSP
  Peugeot 407 ?? WRD KSP
  Mitsubishi Carisma ?? WRD KSP
  2 x VW T4 ?? OPP KSP
  Kilka za????g Stra??y Miejskiej M. St. Warszawy