Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > ?wiczebny alarm po??arowy w DWL - Cytadela, Warszawa - 15.12.2009

  15 grudnia 2009 roku, na terenie Jednostki Wojskowej stacjonuj?cej na obiekcie sto??ecznej Cytadeli mia?? miejsce ?wiczebny alarm po??arowy. Celem alarmu mia??o by? m.in.: sprawdzenie zasad post?powania na wypadek po??aru, zweryfikowanie umiej?tno??ci post?powania os??b odpowiedzialnych za organizacje akcji ratowniczo ?? ga??niczej w razie po??aru w Dow??dztwie Wojsk L?dowych, doskonalenie dzia??ania s??u??b dy??urnych oraz sprawdzenie gotowo??ci SiS przewidzianych do akcji ga??niczych w kompleksie CYTADELA.

  W stacji diagnostycznej pojazd??w wybucha po??ar w komorze silnika poddawanego kontroli samochodu Star 266, kt??ry zaczyna si? szybko rozprzestrzenia?. Pracownicy stacji podejmuj? pr??by gaszenia po??aru za pomoc? ga??nic proszkowych, co niestety nie przynosi po???danego efektu, po czym opuszczaj? coraz to bardziej zadymione pomieszczenia gara??y i wzywaj? pomoc.

  Do zg??oszenia zostaj? zadysponowane 3 zast?py ze Szkolnej JRG oraz wojskowa sanitarka z za??og?. Po przybyciu na miejsce, Kieruj?cy Dzia??aniami Ratowniczymi stwierdza po??ar gara??u i poleca zbudowanie linii ga??niczej oraz wprowadzenie dw??ch rot do pomieszczenia w kt??rych trwa po??ar. Jednocze??nie zostaje przygotowany punkt pierwszej pomocy. Ratownicy poruszaj?cy si? po przestrzeni gara??u znajduj? dw??ch nieprzytomnych poszkodowanych, kt??rzy zostaj? ewakuowani do strefy bezpiecznej przed gara??ami, a nast?pnie przeniesieni do punktu pierwszej pomocy. Przeszukane zosta??o r??wnie?? s?siednie pomieszczenie gara??owe gdzie r??wnie?? znaleziono dw??ch poszkodowanych. Po ugaszeniu po??aru, przyst?piono do oddymiania gara??u za pomoc? dw??ch wentylator??w osiowych.

  W pozoracji udzia?? wzi???y:

  250[W]22 - GBA 2,5/30 - Renault Midlum
  250[W]26 - GCBA 5/34 - Man 18.280
  250[W]43 - SLRt - Renault Mascott

  (nie bior?ce bezpo??redniego udzia??u)

  250[W]82 - SLKw - Volkswagen T4
  250[W]93 - SLOp - Daewoo Leganza