Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > Uroczyste otwarcie JRG 4 w Lublinie - 30.06.2010

  304[L] ?? JRG 4
  Jednostka Ratowniczo ?? Ga??nicza nr 4 w Lublinie.
  ul. Sp????dzielczo??ci Pracy 65 C.

  JRG 4 zabezpiecza p????nocn? cz???? miasta i powiatu lubelskiego. W sk??ad obszaru chronionego wchodz? dzielnice Bursaki, Czech??w, Kalinowszczyzna, Ponikwoda i gmina Niemce. Jest to najnowsza jednostka w strukturach KM PSP Lublin, dzia??anie rozpocz???a pierwszego lipca 2010. Obszar dzia??ania jednostki wydzielony zosta?? z rejon??w JRG 1 i JRG 3. Powstanie obiektu pozwoli na leprze zabezpieczenie tych miejsc, kt??re do tej pory by??y najbardziej oddalone od stra??ackich koszar.

  Specjalizacji:
  Ratownictwo wodne

  Wyposa??enie:
  304[L]21 ?? GBA 2,5/25 ?? MAN TGL 12.240/Stolarczyk
  304[L]51 ?? SD 30 ?? Magirus Deutz 170/Magirus
  304[L]71 ?? SLRw ?? MB Sprinter 4x4/Arkom
  304[L]?? - SLOp ?? Tarpan Honker