Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Zagranica > Francja: SDIS 74, Morzine

  VSR* - Renault Midliner M150/Sides
  Samoch??d ratownictwa drogowego (v?hicule de secours routier, VSR) na podwoziu Renault Midliner S150, zabudowany przez firm? Sides. W momencie wykonania zdj?cia pojazd by?? ju?? poza podzia??em bojowym, zast?piony przez Iveco/BEMAEX.

  Panel sterowania sygnalizacj? i o??wietleniem pojazdu wraz z lamp? s??u???c? m. in. do podawania sygna????w ??wietlnych.