Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 580[D] - KP PSP Wo????w

  581[D]60 ?? SRchem ?? Iveco 130D9/Wackenhut
  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d sprz?towy ratownictwa chemicznego M-2-9-1-1-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-53000: SRChem

  * * *

  Podwozie: Iveco 130 D 9 FA
  Rok produkcji: 1983
  DMC (techn.): 9.200 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 3.950 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 5.400 kg

  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy 4x500V
  - szperacz pogorzeliskowy + gniazdo (z przodu)
  - o??wietlenie pola pracy

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 2x lampa pojedyncza Elektra LBO 2000
  - 1x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX 11
  - modulator Horn Elektronik

  * * *

  Zabudowa: Wackenhut

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? m.in.:

  *Strona lewa:
  - ubranie kwasoodporne
  - ubranie ??ugoodporne
  - koc ga??niczy
  - ta??ma ostrzegawcza
  - 2x wanna ma??a
  - wanna du??a
  - r?kawice ochronne gumowe (8 par)
  - 14x kliny drewniane
  - 2x ga??nica proszkowa 6kg
  - 6x ubranie ochronne Tychem
  - zestaw do uszczelniania Vetter (zaw??r grzybkowy, zaw??r kulowy, opaska uszczelniaj?ca 2,5m, przew??d ci??nieniowy 10 bar 8m, guma z vitonu 10cmx15cm)
  - przecinarka STIHL TS400
  - pompka ze zbiornikiem do neutralizacji KWAZAR
  - lejek
  - 2x lampy sygnalizacyjne
  - 4x pacho??ki sygnalizacyjne
  - dyspergent 5l (koncentrat)
  - dyspergent 20l (roztw??r)
  - zestaw kluczy nie iskrz?cych
  - zbiornik na ciecze agresywne PROWLER POOL 568l
  - pompa do cieczy agresywnych MAST D 73771 (300 l/min., 1,5 bar, 82 kg)
  - 4x korki uszczelniaj?ce z przewodami
  - folia budowlana
  - szpadel
  - ??opata
  - 4x deska drewniana
  - barierka metalowa
  - pakiet do dekontaminacji wst?pnej (zestaw ubra?? zast?pczych ?? 40 kpl.)
  - poduszka Vetter LD 50/30
  - linka ratownicza
  - m??otek 3kg
  - zestaw uszczelniaj?cy 1,5 bar (poduszka 3 szt., przew??d, reduktor)
  - zestaw uszczelniaj?cy 1,5 bar (poduszka, podk??ady, pokrowiec, przew??d, pompka no??na, pasy)

  *Skrytka tylna:
  - 4x ubrania gazoszczelne
  - 4x kamizelka pod ubranie gazoszczelne
  - sztywny hol
  - 4x poprzeczka komory dekontaminacyjnej z mocowaniem
  - 4x poprzeczka komory dekontaminacyjnej prosta

  *Strona prawa:
  - zesp???? pr?dotw??rczy ZPP 1200B 9,5kVa
  - pompa beczkowa LUTZ
  - w??? t??oczny z pistoletem do pompy beczkowej LUTZ + 3 teflonowe uszczelki
  - ??om
  - przed??u??acze i przewody
  - apteczka chemiczna
  - apteczka olejowa
  - w??? ssawny chemoodporny ze smokiem ssawnym
  - w??? ssawny chemoodporny
  - pilarka do drewna STIHL av 038 super
  - skrzynka narz?dziowa
  - butla 200atm z reduktorem do podnoszenia masztu
  - 3x butle ze spr???onym powietrzem

  *Kabina:
  - radiotelefon samochodowy Motorola
  - 4x aparat ODO
  - zestaw PSP-R1
  - kieszonkowy radiometr cyfrowy EKO-D
  - papierki lakmusowe
  - detektor jednogazowy ToxiPro CHLOR
  - detektor jednogazowy ToxiPro AMONIAK
  - detektor gaz??w GasHunter
  - naja??nica Limatech 230V (3x 300V), przew??d, maszt przeno??ny
  - r?kawice dielektryczne (2 pary)
  - buty dielektryczne (2 pary)
  - pirometr
  - radiometr z sond? ska??e?? powierzchniowych
  - analizator CMS
  - dawkomierz
  - monitor promieniowania gamma i neutronowego PM 1401 GN
  - stacja meteo WatchDog