Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 460[P] - KP PSP K?pno
  Click to view full size image
  461[P]21 ?? GBA 2,5/25 ?? MAN TGM 13.280/Stolarczyk
  Pierwszy wyjazd w JRG K?pno to ??redni MAN TGM 13.280 w zabudowie firmy Stolarczyk, kt??ra w wi?kszo??ci zdominowa??a wojew??dztwo wielkopolskie.

  ***

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/25
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2500-8/2550-1
  ***

  Podwozie: MAN TGM 13.280
  Rok produkcji: 2007
  Nap?d: 4x4
  DMC: 15.000 kg
  DMC z przyczep?: 20.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 5.600 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 9.500 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4


  *Wyposa??enie samochodu (m.in.):

  - wyci?garka samochodowa Warn (z ty??u pojazdu)
  - maszt o??wietleniowy 2x 1000W
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - nawigacja GPS
  - radiostacja Motorola GM 360
  - 3x radiotelefon nasobny Motorola

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza Elektra LBX 2000
  - 2x lampa kierunkowa Wesem
  - generator sygna????w d??wi?kowych ZURA 1120/24
  - g??o??nik Elfir
  - dodatkowy sygna?? pneumatyczny

  ***

  Zabudowa: Przedsi?biorstwo Us??ugowo Handlowe Stolarczyk Miros??aw, Kielce
  Rok produkcji: 2007

  ***

  *Uk??ad wodno-pianowy:
  - zbiornik wody 2.500 l
  - zbiornik ??rodka pian. 250 l
  - autopompa: Stolarczyk dwuzakresowa STOLARCZYK S 20 HP o wydajno??ci 2550 dm3/min - 8 bar, 400 dm3/min - 40 bar
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie 60 m
  - DWP Stolarczyk 16
  - 1x nasada ssawna 110 (przedzia?? autopompy)
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach pojazdu)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (przedzia?? autopompy)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach, ty?? pojazdu)
  - 4 zraszacze (2 z przodu, 2 w ??rodkowej cz???ci pojazdu)

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? (m.in.):
  - 4x AODO Auer (dwa w kabinie)
  - zestaw PSP-R1
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Holmatro (pompa, no??yce, rozpieracz kolumnowy, rozpieracz ramieniowy, przewody)
  - zestaw poduszek pneumatycznych
  - pi??a do stali i betonu
  - pi??a do drewna
  - pi??a ratownicza
  - agregat pr?dotw??rczy
  - agregat oddymiaj?cy
  - motopompa Posejdon
  - pompa zanurzeniowa
  - no??yce do drutu
  - pirometr
  - detektor wielogazowy
  - miernik nat???enia pola elektrycznego
  - zbijak do szyb
  - m??otek
  - szlifierka k?towa
  - hooligan
  - ??om
  - top??r lekki
  - top??r ci???ki
  - bosak podr?czny
  - sorbent Damolin
  - 3x linka gospodarcza
  - 8x w??? W-52
  - 9x w??? W-75
  - w???e ssawne W-110
  - 3x pr?downica wodna
  - pr?downica pianowa PP2/15
  - prze???cznik 52/25
  - rozdzielacz
  - kurtyna wodna
  - nasadka pianowa do DWP
  - nasadka pianowa do LSN
  - stojak hydrantowy
  - smok ssawny
  - 4x klucz hydrantowy
  - 3x klucze do ???cznik??w
  - in??ektor
  - zbieracz
  - 2x zasysacz liniowy
  - p??ywak
  - kosz do p??ywaka
  - siode??ko w???owe
  - 2x mostek przejazdowy
  - wytwornica pianowa WP2/75
  - ga??nica ??niegowa 5kg
  - ga??nica proszkowa 2kg
  - 2x drabina aluminiowa
  - drabina D10W
  - 8x latarka
  - 6x pacho??ek