Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > Pokaz s??u??b ratowniczych - w?ze?? Opacz (POW) - 9.05.2014

  W dniu 9 maja 2014 roku, na Po??udniowej Obwodnicy Warszawy ?? w?ze?? Opacz (znajduje si? w ci?gu drogi ekspresowej S2 na odcinku w?ze?? Konotopa - w?ze?? Lotnisko) Generalna Dyrekcja Dr??g Krajowych i Autostrad zainscenizowa??a pokaz s??u??b ratowniczych ilustruj?cy dzia??ania przy wypadku drogowym na trasie szybkiego ruchu. Scenariusz obejmowa?? karambol z udzia??em pi?ciu samochod??w oraz pi?tnastu poszkodowanych. Na stoj?c? grup? samochod??w mia??y uderzy? kolejne, a w jednym z pojazd??w dosz??o do rozszczelnienia baku na wskutek czego na jezdni znalaz?? si? olej nap?dowy.

  W dzia??aniach na obwodnicy udzia?? wzi???a znaczna ilo??? si?? i ??rodk??w: Pa??stwowej Stra??y Po??arnej z Warszawy i Pruszkowa, Pa??stwowego Ratownictwa Medycznego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Policji. Dzia??ania zast?p??w PSP polega??y na wykonywaniu dost?pu do poszkodowanych przy u??yciu narz?dzi hydraulicznych, udzielanie pomocy przedlekarskiej oraz na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Rol? pozorant??w odegrali studenci Szko??y G????wnej S??u??by Po??arniczej oraz Warszawskiej Akademii Medycznej.

  Si??y i ??rodki PSP bior?ce udzia?? w ?wiczeniach:
  308[W]90 ?? SLRr ?? Fiat Freemont ?? JRG 8 Warszawa
  308[W]71 ?? SRMed ?? Volvo FL 240/Wawrzaszek ?? JRG 8 Warszawa
  308[W]72 ?? SLRMed ?? Ford Transit ?? JRG 8 Warszawa
  310[W]45 ?? SRt MAN LA 14.284/EMPL ?? JRG 10 Warszawa
  310[W]48 ?? SCD?? Volvo FM/Wawrzaszek ?? JRG 10 Warszawa
  310[W]49 ?? SCRd Volvo FL10/Eurokran ?? JRG 10 Warszawa
  310[W]91 ?? SLRr ?? Fiat Freemont ?? JRG 10 Warszawa
  580[M]80 ?? SLKw ?? Volkswagen Caddy ?? KP PSP Pruszk??w
  581[M]21 ?? GBA 2,5/16 - MAN TGL 15.290/Stolarczyk ?? JRG Pruszk??w
  581[M]43 ?? SCRt Renault Kerax/Wawrzaszek ?? JRG Pruszk??w
  581[M]90 ?? SLRr ?? Volkswagen Amarok ?? JRG Pruszk??w