Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 500[L] - KP PSP Pu??awy

  501[L]43 - SCRt - Scania G400/Wawrzaszek
  Ci???ki samoch??d ratownictwa technicznego zabudowany przez ISS Wawrzaszek na podwoziu Scania G400. Pojazd przej??? rol? Mascott-a i obecnie jest dysponowany do ka??dego zdarzenia z zakresu ratownictwa technicznego.

  ** *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratownictwa technicznego S-2-3-1-1-1 
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: SCRt

  * * *

  Podwozie: Scania G400 CB 4x4 EHZ
  Rok produkcji: 2012
  Nap?d: 4x4
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy 400 KM
  Kabina: typ CG 16, jednomodu??owa, trzyosobowa o uk??adzie siedze?? 1+1+1
  DMC (admin.): 18.000 kg
  DMC (techn.): 21.500 kg
  MMR: 14.850 kg
  DMC zestawu (admin. i techn): 40.000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej (admin. i techn.): 8.500 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej (admin./techn.): 11.500/13.000 kg
  Wysoko??? pojazdu: 3495 mm
  Szeroko???: 2550 m

  *Wyposa??enie samochodu:

  - ??uraw hydrauliczny typu HDS Fassi F170A.22; ud??wig 7850 kg przy wysi?gu ramienia 2 m, 3720 kg @ 4,3 m, 2580 @ 8,1 m, 1955 kg @ 8,05 m, maks. 855 @ 14,4 m.
  - wyci?garka hydrauliczna
  - zabudowany agregat pr?dotw??rczy 
  - 2x gniazdo i statyw szperacza pogorzeliskowego (prz??d i ty??)
  - pneumatyczny maszt o??wietleniowy 4x500W 
  - o??wietlenie pola pracy (6 lamp halogenowych)
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny (Webasto)
  - nawigacja GPS
  - kamera cofania


  *Sygnalizacja poj. uprzywilejowanego:

  - Lampa pojedyncza diodowa Gamet SLO3LED ?? 3 szt.
  - 2x lampa kierunkowa diodowa Gamet Makroled
  - Generator sygna????w d??wi?kowych Federal Signal Corporation PA 300 MSC24
  - G??o??nik Federal Signal Corporation BP 200

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy (analogowy) Motorola GM360

  * * *

  Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a 
  Technologia: klasyczna (zabudowa stalowo-aluminiowa)
  Rok zabudowy: 2012

  * * *

  Wyposa??enie ratownicze (m. in.):

  Kabina:
  - wyposa??enie podstawowe: apteczka, ga??nica proszkowa GP2, klucz do k????, hak z szekela, przew??d do pompowania k????, dr???ek do podnoszenia kabiny, podno??nik hydrauliczny, zestaw ??ar??wek i ??rubokr?t??w.
  - Radiotelefony GM 360 ?? 1 szt, GP 380 ?? 2 szt.
  - manipulatory do HDS i wyci?garki
  - pa??eczki lakmusowe
  - rurki wska??nikowe z pompk?
  - ksi???ka ADR
  - mapy i dokumentacja operacyjna

  Dach:
  - Sorbent ??Compact? - 60kg;
  Szczotka, szufla, szpadel (2 szt.),
  W??zek do beczki
  Rozsiewacz sorbentu
  Zawiesie o wytrzyma??o??ci 6 t
  Bloki oraz taczniki linki i haka do HDS

  Strona Lewa:
  He??my do ratownictwa technicznego z zestawem ???czno??ci pod-he??mowej ?? 4 szt.
  r?kawice gumowe (10), maski jednorazowe (18)
  Ga??nica GP 12 ?? 2 szt.
  Ga??nicza GP 6 ?? 1 szt.
  Agregat pr?dotw??rczy Eisemann
  AODO Fenzy ?? 3 szt.
  Przewody pneumatyczne ?? 2 szt.
  Korek pneumatyczny ?? 3 szt.
  Plaster uszczelniaj?cy pneumatyczny ?? 1 szt.
  Poduszki niskoci??nieniowe ?? 2 szt.
  Reduktor ci??nienia
  Butle z powietrzem 10 i 4 l.
  Kliny pod ko??a
  Ubrania gazoszczelne ?? 4 szt.
  Wyk??adzina gumowa
  Korki uszczelniaj?ce sylikonowe
  Beczka o poj. 150 litr??w
  R?kaw sorbcyjny ?? 8 szt.
  Mata sorbcyjna
  Sorbent
  Pompa Lutza z przewodem
  Opryskiwacz
  Linka stra??acka ?? 3 szt.
  Kanister wy??apuj?cy ?? 2 szt.
  Kabina dekontamiacyjna
  Pompka elektryczna do wody brudnej
  Pompka elektryczna do wys. powietrza

  Strona prawa:

  Zestaw PSP-R1
  Kamizelka usztywniaj?ca Oregon
  Nosze podbierakowe
  Pojemnik na odpady medyczne
  Przed??u??acz elektryczny 230V ?? 2x 25m
  Rozdzielacz elektryczny
  Statyw o??wietleniowy
  Naja??nica 500W
  Sprz?t burz?cy: Toporek, siekiera, przecinak uniwersalny, ??om, ??apka
  Zatrza??nik stra??acki ?? 2 szt.
  Kliny metalowe/drewniane do k???? ?? 4/2
  Pilarka Stihl 023
  Pilarka do stali i betonu Stihl TS400
  Pi??a ??a??cuchowa do betonu
  Odcinek w25 z redukcja do pilarki
  Dyspergent AQUAQUCIK
  Skrzynka narz?dziowa
  m??ot udarowy elektryczny
  narz?dzia nieiskrz?ce
  tr??jn??g (RUP)
  latarka Vulcan ?? 4 szt.
  Poduszki wysokoci??nieniowe Vetter z osprz?tem ?? 2 szt.
  Sprz?t do oznakowania miejsca zdarzenia: pacho??ki, flary, ta??ma
  Zestaw hydrauliczny LUKAS: no??yce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, pompa x 2, zwijad??a z przewodami, przecinak do peda????w, ko??c??wki do rozpieracza, zestaw ??a??cuch??w, wspornik progowy, zestaw do usuwania szyb, podpory do stabilizacji samochodu, os??ona AIRBAG.