Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 500[L] - KP PSP Pu??awy

  501[L]51 - SD-37 - Iveco 160E30/Magirus
  Autodrabina Magirus na podwoziu Iveco 160E30. Pojazd jest jednym z o??miu woz??w tego typu zakupionych (w ramach jednego przetargu) w 2008r. przez KG PSP przy wsp????udziale finansowym samorz?d??w lokalnych i innych sponsor??w. Zakupu dokonano w ramach programu 'Programu modernizacji Policji, Stra??y Granicznej, Pa??stwowej Stra??y Po??arnej i Biura Ochrony Rz?du w latach 2007-2009'. W JRG Pu??awy drabina ta zast?pi??a 30 metrowy wysi?gnik zabudowany na podwoziu Ifa W30.

  * * *

  Podwozie: Iveco MLC 160 E 30 FF
  Wymiary (d??./szer./wys.): 9.750/2.500/3.380 mm
  Rozstaw osi: 4.815 mm
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy 220 kW/299 KM
  DMC: 16.000 kg
  Maks. dop. obc. osi przedniej: 5.800 kg
  Maks. dop. obc. osi tylnej: 10.900 kg
  Ilo???/uk??ad miejsc: 3/1+2

  * * *

  *Zabudowa: Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH, Ulm, Niemcy

  Rok zabudowy: 2007
  Typ drabiny: DLA(K) 37 CS [obecne oznaczenie fabryczne: M 39 L]
  Max. wys. ratownicza: 37,5 m (@ 75°)
  Max. wys. robocza: 39 m
  Podpory hydrauliczne: 4, system Vario
  Kosz: 3-osobowy, max. obci???enie 270 kg, z dwoma wielofunkcyjnymi zaczepami 
  Park drabinowy: piecioprz?s??owy, suchy pion wzd??u?? ostatniego prz?s??a + elastyczne przed??u??enie do kosza; park wyposa??ony w reflektory. 

  *Wyposa??enie pojazdu (m.in.):

  - dzia??ko wodne
  - stela?? do noszy
  - r?czny szperacz 
  - o??wietlenie pola pracy
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny (Webasto)

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 3x lampa pojedyncza obrotowa Bosch RKLE 200
  - 2x lampa kierunkowa Federal Signal Vama Microled Sputnik
  - Generator sygna????w d??wi?kowych Federal Signal Corporation PA 300 24MSC
  - Sygna??y pneumatyczne Martin Horn w uk??adzie S/L

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy (analogowy) Motorola GM360

  * * *

  Wyposa??enie po??arnicze/ratownicze (m.in.): 

  - skokochron
  - agregat pr?dotw??rczy 
  - pilarka do drewna
  - pi??a do stali i betonu 
  - wentylator osiowy
  - aparaty ODO
  - przeno??ny sprz?t o??wietleniowy 
  - odcinki W52 i W75
  - pr?downice wodne 
  - ga??nica proszkowa
  - liny
  - sprz?t burz?cy 
  - sprz?t do zabezpieczenia miejsca zdarzenia