Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 500[L] - KP PSP Pu??awy

  507[L]01 - GBA 2,5/16 - Star 244/Bocar
  GBA 2,5/16 Star 244/Bocar nale???cy do OSP Pu??awy-W??ostowice, jednynej OSP w gminie miejskiej Pu??awy. Mimo tego, ??e jednostka (typ S-1) nie nale??y do KSRG, ani nie jest wyposa??ona w sprz?t Rt, jest cennym wsparciem dla JRG Pu??awy, kt??rej faktyczna obsada zmianowa wynosi ok. 8 stra??ak??w, co nie jest wynikiem imponuj?cym jak na 50-tys., przemys??owe miasto (i 117-tys powiat).