Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 500[L] - KP PSP Pu??awy

  501[L]22 - GBA 2,5/24 - Mercedes Atego/Szcz???niak
  ??redni samoch??d wodno - pianowy zabudowany przez PS Szcz???niak na podwoziu Mercedes Benz Atego 1329.

  Jeden z 4 identycznych GBA, zakupionych w 2009 roku przez KW PSP w Lublinie. Fundusze na zakup aut w wi?kszo??ci pochodzi??y z dotacji UE w ramach projektu ??Trans-BiaLubOl? ?? Poprawa bezpiecze??stwa na drogach w wojew??dztwie lubelskim, podlaskim i warmi??sko-mazurskim. Projekt by?? wsp????finansowany z programu EFRR. Reszt? pieni?dzy do??o??y??a KW, przekazuj?c nast?pnie pojazdy do JRG w Bi??goraju, Che??mie, ??cznej i Pu??awach.

  Mercedes w JRG Pu??awy pe??ni w tej chwili rol? pierwszego wyjazdu.. Zast?pi?? w podziale GBA Renault Midliner M210 4x4, kt??ry trafi?? do OSP.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/24
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2500-8/2400-1

  * * *

  *Dane techniczne:

  DMC (techn.): 14000 kg
  Silnik: moc 286 KM (213 KW), Euro 5
  Nap?d 4x4 (kat II)

  *Kabina: czterodrzwiowa, sze??ciomiejscowa; miejsca w uk??adzie 1 + 1 + 4

  * * *

  Zabudowa:
  Poszycie: aluminium
  Szkielet: stal nierdzewna i aluminium
  Skrytki: 7, zamykane roletami aluminiowymi

  Uk??ad wodno - pianowy:
  Zbiornik wody ?? stal nierdzewna ?? 2500 litr??w
  Zbiornik ??rodka pianotw??rczego ?? stal nierdzewna ?? 250 litr??w
  Autopompa: dwuzakresowa Waterous HL200A; wyd. 2400 l/ - 8 bar, 250 l/min - 40 bar
  Nasady:
  -2x 75 t??oczna;
  -1x 110 ssawna;
  -1x 52 ??.pian;
  -1x 75 bezpo??rednie nape??nianie zbiornika;
  Dzia??ko wodno - pianowe maksymalnej o wydajno??ci 1600 l/min.

  * * *

  Wyposa??enie (m.in.):

  *Strona lewa:

  - zestaw PSP-R1
  - zestaw hydrauliczny Firmy Lukas (rozpieracz ramieniowy no??yce, zestaw do odcinania peda????w, wywa??arka do drzwi);
  - zestaw klin??w do stabilizacji
  - armatura wodno - pianowa;
  - odcinki
  - linki ratownicze

  *Strona prawa:

  - ubrania ??aroodporne
  - pompa szlamowa
  - agregat pr?dotw??rczy
  - pacho??ki drogowe
  - sorbenty i neutralizatory
  - worki na zw??oki
  - worki na ??mieci i pojemnik na odpady medyczne
  - pi??a do ci?cia stali i betonu
  - pilarki do drewna
  - linia SN
  - wentylator oddymiaj?cy
  - odkurzacz przemys??owy
  - nak??adka pianowa
  - kanister

  * * *